De 5e dimensie ontsluierd

20-04-2020

Wat staat ons komende tijd te wachten? De verwachtingen waren en zijn hooggespannen. Elke keer opnieuw wordt ons iets in het vooruitzicht gesteld: zo ook in het jaar 2020. Dit wordt het jaar van de grote ommekeer. We nemen afscheid van het oude leven in duister en stappen het nieuwe leven in licht en liefde binnen.

De tijd van hart en ziel, van flow en overvloed, van wonderen en magie, van het weerzien met de lichtmeesters en afgezanten van andere sterrenvolken. Althans... als we alle goedbedoelde verhalen, voorspellingen en channelings van de afgelopen maanden mogen geloven.

Maar is dit wel zo? Klopt dit beeld wel? Naar mijn stellige overtuiging niet. Voordat we een nieuw leven in licht en liefde kunnen betreden, wacht ons nog een grote uitdaging, sterker nog, de grootste uitdaging ooit: het afscheid nemen van onze oude ik.

2020 - het jaar van de grote teleurstelling

De 3e dimensie: zware levenslessen
Om dit te kunnen begrijpen, moeten we het grote plaatje bezien. Daar waar het leven in de eerste plaats voor bedoeld is: leren van het leven. Van de eenheid in de goddelijke bron naar de dualiteit op aarde en weer terug. Een lange, lange reis vol uitdagende levens. En waar zijn we nu? Op de planeet aarde in de 3e dimensie, het verste verwijderd van de bron. Een lage dimensie, waar de energietrilling laag is, de vorm vast is en waar de levenslessen veelal zwaar en ingrijpend zijn.

De 4e dimensie: periode van heling
Omdat we in principe voldoende lessen in dualiteit hebben gehad, is de aarde de afgelopen jaren opgeklommen naar de 4e dimensie. Mensen ontwaakten uit hun aardse slaap en gingen zich het grote geestelijke leven achter de sluiers herinneren. Ook gingen zij met zichzelf aan de slag. Door de hogere energietrilling kwamen oude overtuigingen onder druk te staan en kwam oude, onverwerkte pijn naar boven. Het was een intense tijd van heling. De mensen die bewust in het leven gingen staan, waren vooral de zogeheten lichtwerkers; zij die met hun ervaring speciaal naar de aarde zijn gekomen om de planeet en de mensheid te helpen bij het verlichtingsproces.

De 5e dimensie: alles of niets?
De afgelopen maanden is de aarde verder in trilling omhoog gegaan. Inmiddels is de 5e dimensie bereikt. Grote vraag is wat ons hier te wachten staat. Is dit al de dimensie waarin we vanuit ons geheelde hart een liefdevol leven gaan opbouwen? Waar we met behulp van onze wijze en krachtige ziel een waar paradijs gaan realiseren? Is dit al de dimensie waar wonderen geen wonderen meer zijn maar de normaalste zaak van de wereld? Waar we onze diepste verlangens kunnen gaan uitdrukken in de stof? Waar we vrij en gelijkwaardig zijn, waar we vrede met elkaar sluiten en gaan samenwerken?

Of niet... Wacht ons eerst nog een andere uitdaging, één die misschien minder plezierig is?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we naar de heenreis kijken. Hoe zijn wij ooit afgedaald in de dimensies, opdat we uiteindelijk de zware levenslessen konden opdoen in de dualiteit van 3D? Op de heenreis zijn wij ook door 5D gekomen. Wat gebeurde er toen?

Van de Goddelijke bron naar 3D
Met de oerknal is onze ziel uit de goddelijke bron ontsprongen. Een lange, lange reis begon, een levensreis door de dimensies, langs werelden in allerlei soorten en maten, waarin we overal lessen kregen. Allemaal bedoeld om de wijsheid, kracht en liefde, die we in potentie met ons meedragen, in de realiteit tot uitdrukking te brengen. Bedoeld om onbekende kanten van onszelf te ontdekken, te ontwikkelen en te integreren in het geheel.

Afdalen in dimensies
Langzaam maar zeker zakte onze ziel in de dimensies. De trilling werd lager, de vorm vaster, de lessen harder. Door pijnlijke ervaringen hebben we op een bepaald moment onze hand uit de hand van God getrokken. De verbinding met de goddelijke bron viel weg, de navelstreng werd doorgesneden: de afgescheidenheid van de goddelijke eenheid was een feit.

We belanden in de leegte: 5D. Er was geen goddelijke sturing meer, geen geborgenheid, geen liefdevolle aanwezigheid. We stonden er alleen voor, alleen in het duister van onwetendheid.

Ons lager zelf
In de leegte van 5D hebben we ons lager zelf ontwikkeld, nodig om een 3D wereld van dualiteit te kunnen scheppen. In de leegte was niets, gebeurde niets. We werden bang. Door de angst ontstond de behoefte aan controle. We gingen een controlemechanisme opbouwen: ons ego. Uit angst gingen we anderen zwartmaken en, zo nodig, bestrijden. Een wereld scheppen van tegenstellingen en strijd, waarin we volop de kans kregen onze emotionele kant te ontwikkelen. Naast angst, kregen we ook te maken met zaken als boosheid en verdriet, frustraties en jaloezie, van winst en verlies, van goed en kwaad.

Keerpunt in de tijd

Op dit moment zijn we op een belangrijk keerpunt in de tijd aangekomen: we hebben voldoende lessen in dualiteit gehad, we mogen de reis terug naar de goddelijke bron aanvangen. Een lange reis van 3D, via 4D naar 5D en via 6D naar 7D en verder.

De energietrilling is, zogezegd, inmiddels 5D. Nu moet het leven in de stof volgen; zich aanpassen aan de hogere trilling.

Dit betekent onder meer dat de grote bouwwerken uit 3D, opgebouwd met de zware energie van dualiteit, zullen instorten. Denk aan de politiek en de economie. Maar ook ons oude leven zal verdwijnen, het leven dat we met behulp van ons lager zelf hebben opgebouwd.

Geen initiatief van ons ego, onze menselijke wil, onze emoties, onze lust, zal nog op een constructieve wijze van de grond komen. Ze zijn gedoemd te mislukken. Om zo onze ogen te openen voor de tijd waarin wij leven: de eindtijd van ons oude leven, de overgang naar een nieuw leven in de hogere dimensies.

Afscheid nemen

Zoals we ons lager zelf lange tijd geleden in de leegte van 5D hebben ontwikkeld, zo zullen we nu afscheid moeten nemen van ons lager zelf in de leegte van 5D.

Doordat succes uitblijft, zullen onze lagere aspecten één voor één de strijd moeten staken. Bij elk afscheid ontstaat meer ruimte voor ons hart en onze ziel, aspecten van ons hoger zelf. Niet langer stuurt het ego onze unieke persoonlijkheid aan, maar onze ziel. Ons eigen belang staat niet meer voorop, maar het algemeen belang. De ziel die dienstbaar is aan de wil van God, niet aan de menselijke verlangens. We gaan samenwerken in plaats van tegenwerken. Niet meer in duister en angst leven, maar in licht en vertrouwen. Dit krijgen we voor elkaar zodra we onze hand terugleggen in de hand van God. Dit doen we niet alleen door uit te reiken naar het licht, maar ook door de intense pijn te voelen op aarde. Wie pijn kan accepteren als onderdeel van het leven, herstelt de verbinding met God.

Wat betekent dit concreet? Hoe zal de tocht door 5D verlopen?
In 4D hebben we ons verleden opgeschoond. Van oude, beperkte overtuigingen hebben we afscheid genomen, oude, onverwerkte pijn hebben we geheeld. We zijn lichter geworden en konden zo begin dit jaar 5D binnenstappen. Vol verlangen naar de nieuwe tijd die op ons wacht, een tijd van flow, overvloed en magie. Het vuur van verlangen werd hoog opgestookt, bijvoorbeeld door de gechannelde berichten die onze hoop bevestigden.

Maar is dit echt zo? Of worden we verschrikkelijk voor de gek gehouden? Laten we ons vreselijk om de tuin leiden? Dit mag een ieder voor zichzelf bepalen.

Wie nog langer in het sprookje van 5D wil blijven geloven, prima. Wie inziet dat we opzettelijk op het verkeerde been zijn gezet, ook goed. De keuze, het inzicht, de werkelijkheid is aan jou...

De grote teleurstelling
Zoals duidelijk moge zijn, behoor ik tot de tweede groep, van hen die inzien dat 5D nog niet het beloofde paradijs is. Waarom is onze hoop op verlichting zo opgestookt in de eerste maanden van 2020? Vanwege de teleurstelling! Teleurstelling is namelijk nodig om in de leegte te geraken.

De leegte waar geen plek is voor de ziel. Wie met een schok inziet dat we compleet misleid zijn, maakt zich los van zijn ziel. De ziel die zich verplaatst naar het einde van de leegte en daar geduldig wacht tot haar belichaming zover is om de wijsheid, kracht en liefde van de ziel te kunnen dragen.

In de leegte staan we er alleen voor
Actie is geen reactie meer. Alles wat we ondernemen, is gedoemd te mislukken, al onze wensen blijven onbeantwoord. Net zolang tot het vuur van onze menselijke wil geheel en al is gedoofd. Ook komt er weinig op ons pad. De rust kunnen we gebruiken om de vrouwelijke zijns-energie te integreren in ons systeem. Niet langer (over)leven vanuit de overspannen mannelijke doe-energie, maar harmonieus leven in totale balans.

Angst transformeren in vertrouwen
En dan de angst, de voedingsbodem van ons ego. Willen we afscheid kunnen nemen van het strijdende ego, de veroorzaker van veel leed in ons oude leven, dan moeten we de angst in ons transformeren in een gevoel van vertrouwen.

Dit kan maar op één manier: door de angst flink op te stoken in ons. En daar zijn de rampen voor nodig, waaronder de verspreiding van het Corona virus en de uitrol van 5G.

Deze zaken maken ons bang. Worden we ziek, gaan we dood? Worden we straks door anderen bestuurd, door hen met kwaad in de zin? Zijn we onze vrijheid voorgoed kwijt? Vragen die niet alleen in ons hoofd rondspoken, maar in ons hele lijf worden gevoeld. We voelen een enorme boosheid opborrelen, er wordt ons een enorm onrecht aan gedaan, maar we kunnen er niets mee. Althans niet in de buitenwereld. Wie openlijk protesteert loopt de kans om vermorzeld te worden door het systeem.

Van rups tot vlinder
We leven in de leegte, daar waar we in de buitenwereld niets voor elkaar krijgen, daar waar we de kans krijgen om vanbinnen te transformeren. Vergelijk dit proces met een rups die een cocon nodig heeft om te kunnen transformeren in een vlinder. Een vlinder die zichzelf moet bevrijden, om sterke vleugels te krijgen die hem optillen naar een leven in vrijheid. Daar waar de ziel wacht, daar waar een nieuw leven in licht en liefde wacht.

Gebruik de chaos op aarde om jezelf vanbinnen op te schonen. Neem afscheid van al jouw aspecten die je niet meer dienen op jouw reis door de hogere dimensies.

Hoe? Door geen gehoor meer te geven aan de impulsen van het ego, door menselijke verlangens los te laten, door lust te transformeren in liefde, door onverwerkte emoties alsnog te uiten en los te laten. Gebruik de pijn die je voelt om de verbinding met God te herstellen. Accepteer pijn als onderdeel van het leven. Stop met denken in goed en kwaad, licht en duister. Het is allemaal bedoeld om ons bewustzijn te ontwikkelen. Het is allemaal goed zoals het is, alles dient een doel. Gebruik de leegte om dit in te zien, te doorvoelen en te accepteren.

Berusting en acceptatie
Accepteer de leegte waarin je zit. Berust in jouw lot op dit moment. Vertrouwen, berusting en acceptatie helpen je door de leegte. Zij zorgen ervoor dat deze loodzware tocht, waarin alles op z'n kop staat, draaglijk wordt.

Zie in dat de leegte een essentieel onderdeel is van je totale levensreis, een uitdaging waar je ooit doorheen zal moeten.

Wie nog geen afscheid kan nemen van het gevoel van onrechtvaardigheid, wie zijn boosheid niet kan beteugelen en kan transformeren in acceptatie, zal waarschijnlijk zijn zwaard trekken en ten strijde gaan. De tocht door de leegte wordt een heus drama, met een ongewis einde. Wie zijn angstige gevoelens en gedachten niet kan transformeren in vertrouwen, zal zijn kop in het zand steken en zijn lot gewillig in handen leggen van de duistere macht. Deze mensen moeten wachten op een volgend moment in de tijd, waarin zij de kans krijgen om zichzelf te bevrijden en te verlichten.

Alles verloopt volgens het goddelijk plan.
Onze hele leerschool staat van A tot Z vast. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Zo ook dit onderdeel van ons bewustwordingstraject. De rampen zijn zorgvuldig voorbereid en inmiddels in werking gezet. Alles bedoeld om jou wakker te schudden, te helen én af te breken. Alles bedoeld om jou daarna weer op te bouwen, volgens de principes van het goddelijke leven: eenheid en harmonie.

De 6e dimensie
Na de periode van leegte gaan we in 6D met onze nieuwe mogelijkheden en vaardigheden aan de slag, mogelijkheden en vaardigheden van ons hoger zelf, die door het duister van 3D flink in de vergetelheid zijn geraakt.

Allereerst zullen de lichtwerkers door dit proces heengaan. Zodra zij hun lagere staat van zijn loslaten, kunnen ze in een staat van liefde, neutraliteit en verwondering, hun licht met anderen gaan delen. Dienstbaarheid als hoogste goed, leven in dienst van God. Het is na de leegte in 5D niet meer mijn wil geschiede, maar uw wil geschiede. Voor nu en voor de toekomst. Amen!

Ons ego zette ons aan tot grote prestaties, om aandacht en bewondering van anderen te oogsten, opdat we de verschrikkelijke leegte die God in ons had achtergelaten, niet meer hoefden te voelen.

David Goedhart