De ontmoeting met je tweelingziel

03-03-2020

Wie droomt er niet van een ontmoeting met zijn tweelingziel? Iemand die onvoorwaardelijk van je houdt en bij wie je helemaal jezelf mag zijn. In deze tijd van grote veranderingen is de kans op een droomontmoeting groter dan ooit. Kunnen we ons verheugen op een roze wolk, of moeten we de mouwen opstropen net als in een gewone relatie?

De mens op aarde is een fysieke uitdrukking van zijn ziel. Dankzij ons lichaam kunnen we het leven in de aardse stof ervaren, een leven vol fysieke, emotionele en mentale uitdagingen, uitdagingen die in de hemelse sferen onmogelijk zijn. Vanwege het ontberen van een eenheidsgevoel op aarde, leven we in een wereld vol tegenstellingen en strijd. De angst regeert en het oordeel tiert welig.

Om in deze wereld vol tegenstellingen en strijd te kunnen leven, dient de ziel zich op te splitsen in een mannelijk en vrouwelijk deel. De delen gaan afzonderlijk van elkaar de uitdagingen aan waarvoor zij in velen aardse levens worden gesteld. Het vrouwelijke deel komt merendeels als vrouw op aarde, het mannelijke deel merendeels als man. Hebben beiden voldoende lessen in dualiteit achter de rug, dan herkennen zij elkaar op aarde als hun fysieke wederhelft. Dankzij de samensmelting ontvlamt het eenheidsgevoel in hen en kunnen zij hun zielenreis voortzetten. Een reis terug naar het licht, terug naar het leven in liefde en harmonie.

We leven thans in een bijzondere tijd. We hebben de dualiteit voldoende ervaren, waardoor het licht op aarde ontstoken mag worden. We mogen ons herinneren wie we werkelijk zijn: een uitdrukking van onze ziel. Ook mag de herinnering aan onze wederhelft ontwaken door een ontmoeting met onze tweelingziel. Deze ontmoeting lijkt op thuiskomen; een gevoel van volledige acceptatie overspoelt beiden. Als magneten worden het vrouwelijke en mannelijke deel naar elkaar toegetrokken, waardoor een ontmoeting nooit zonder gevolgen blijft. De ontmoeting is niet toevallig, maar bedoeld om een flinke stap te zetten naar een leven in eenheid.

De aantrekkingskracht tot de tweelingziel moet niet worden verward met de aantrekkingskracht tot andere leden van de zielenfamilie. Een ziel staat namelijk niet op zichzelf, maar komt voort uit een zielenfamilie. Mensen die een bijzondere betekenis in jouw leven hebben, positief of negatief, kunnen een belichaming zijn van een ziel uit jouw zielenfamilie. Ook deze mensen oefenen een speciale aantrekkingskracht op je uit en kunnen een onuitwisbare indruk op je maken. Positief door jou lief te hebben en te helpen, negatief door jou te dwarsbomen en uit te dagen. Voordat je incarneert, worden de rollen verdeelt onder de familieleden, opdat de gewenste ervaring ook zal plaatsvinden op aarde.

Zoals gezegd, een zielenontmoeting blijft nooit zonder gevolgen. De wens om bij elkaar te zijn is vaak zo groot, dat alles en iedereen moet wijken. Vanwege de impact vindt de ontmoeting pas plaats als je het licht in jezelf hebt ontstoken en stevig in je schoenen staat. Het licht wordt ontstoken als je bewust aan de slag gaat met je schaduwzijden, zoals beperkte overtuigingen, onverwerkte emoties en een ongezonde levensstijl. Je staat stevig in je schoenen als je verantwoordelijkheid neemt voor de gebeurtenissen in je leven; niet met de vinger naar anderen wijzen, maar de oorzaak in jezelf zoeken.

Enerzijds is de relatie met je tweelingziel een roze wolk. Je kan heerlijk wegzweven op wolken van liefde en geluk. Anderzijds wordt de relatie ook gekenmerkt door spanningen, zeker als de wittebroodsweken achter de rug zijn. Vaak hebben tweelingzielen nog zaken uit te werken, waardoor hun relatie bij tijd en wijle flink onder druk kan staan. Je wordt als het ware van je roze wolk afgeblazen en uitgedaagd om de mouwen op te stropen. Punt is wel dat tweelingzielen zover in hun ontwikkeling zijn, dat ze snel in de gaten hebben waar het conflict om draait en waar de oplossing ligt. Een ruzie is dus snel bijgelegd, levert altijd nieuwe inzichten op en speelt na afloop geen enkele rol meer. Worden de zaken serieus opgepakt en uitgewerkt, dan komt de relatie in rustiger vaarwater terecht.

Er is vaak een enorme fysieke aantrekkingskracht tussen beide delen. De behoefte om letterlijk samen te smelten is groot. Seks is de snelweg naar het licht, seks zonder schuld, schaamte en spijt. Ongeremde seks doorbreekt de invloed van aanwezige maatschappelijke normen en waarden, waardoor het liefdesspel een middel is om volkomen vrij te worden, los van de aardse dualiteit, op weg naar een leven in liefde en harmonie. Krijgen tweelingzielen een kind, dan is er sprake van een onbevlekte ontvangenis: het kind is vrij en schoon verwekt en komt dus zonder ballast, waaronder onverwerkte trauma's en karma, op aarde. Zo'n kind zal een lichtend voorbeeld zijn voor de mensen in zijn of haar omgeving.

De ontmoeting met je tweelingziel is geen doel, maar een middel, een krachtig middel om de laatste resten duister in jezelf op te ruimen, waardoor het licht in al haar facetten door je heen kan gaan schijnen. Binnen de relatie is geen ruimte voor afhankelijkheid en verstoppertje spelen; beiden blijven op eigen benen staan en blijven verantwoordelijk voor hun eigen daden. Elk deel moet los van de ander zijn of haar uitdagingen aangaan. Wel vullen beide delen elkaar aan, ieder vanuit zijn of haar specifieke kracht. Vanwege de afwezigheid van het ego is een harmonieuze samenwerking mogelijk. De een geeft de ander volledig de ruimte om zijn of haar kwaliteiten in te zetten.

De storm van verandering raast over aarde. We staan op het punt het leven in dualiteit af te sluiten en een leven in harmonie op te bouwen. Op dit moment in de tijd is de kans op een ontmoeting met je tweelingziel aanzienlijk. Enerzijds is het een cadeau voor het transformatiewerk dat je reeds hebt verricht, anderzijds is het een uitdaging om de mouwen op te stropen en een nieuw leven te scheppen, een leven in liefde en harmonie. Je wordt een medeschepper van de nieuwe wereld dankzij het eenheidsgevoel van binnen, een gevoel dat een geweldige impuls krijgt door de ontmoeting met je tweelingziel.

David Goedhart