Terugkeer van het licht

08-08-2019

Geld en banen verdwijnen, de politiek ontbreekt het aan daadkracht, de kerk verliest aan geloofwaardigheid en het klimaat tegenwoordig is erg wispelturig. Ook in onze eigen persoonlijke levens vinden grote gebeurtenissen plaats. Wie is er nog gelukkig en wie heeft nog blind vertrouwen in een welvarende toekomst? Wat is er in vredesnaam aan de hand?

Om de nieuwe dageraad te kunnen waarnemen, moeten we het verschil kennen tussen duister en licht. Duister is niet zien oftewel onwetendheid. Als we in duister leven, dan zijn we ons niet bewust van de grootsheid en eenheid van het leven. Ons beperkte bewustzijn is voornamelijk gericht op aardse zaken, zoals gezin, werk, huis en vrienden. Door het ontberen van een sterk eenheidsgevoel zetten we ons eigen belang voorop en benutten we onze kwaliteiten vooral voor onszelf. Als het licht uitgaat, verandert leven in overleven.

Licht daarentegen is zien, weten, oftewel bewust-zijn. Leven we in licht, dan weten we dat het leven eindeloos groot is en uit één en dezelfde bron voortkomt. Zien we het licht, dan ruilen we onze belangstelling voor aardse zaken in voor een zoektocht naar onze ware aard en doel in dit leven. We ontdekken dat het leven niet per ongeluk is ontstaan, dat we niet leven om te lijden of voor de lol, maar om ervan te leren. En de opbrengst van onze zoektocht delen we vrijelijk met anderen. Als het licht aangaat, transformeert het gevecht met het leven in een dans.

Waaraan kunnen we merken dat het licht terugkeert op aarde? De afgelopen jaren is ons leven in een stroomversnelling geraakt. Heftige gebeurtenissen volgen elkaar in rap tempo op. Niet alleen op grote schaal, maar ook in ons eigen leven. Wie kan nog sturing geven aan zijn leven, wie kan nog zakken in rust en vertrouwen? De ontstane verwarring zorgt ervoor dat we op zoek gaan naar een nieuw leven, een leven in liefde en harmonie. We ontdekken namelijk dat we de stroomversnelling alleen kunnen trotseren, als we bij het zoeken naar oplossingen elkaar de hand reiken.

De overgang van duister naar licht geschiedt niet op één moment; het is een proces dat reeds lange tijd gaande is. Velen hebben de afgelopen jaren oude, knellende levensopvattingen ingeruild voor nieuwe, inspirerende visies en ervaringen. De kerk, waarin we met name te horen krijgen wat we niet mogen, heeft haar grote aantrekkingskracht verloren. Bewustmakende workshops en cursussen, waarin we juist worden uitgedaagd om onbekende kanten van onszelf en het leven te ontdekken, zijn als paddestoelen uit de grond geschoten.

Oude antwoorden op tijdloze levensvragen geven geen bevrediging meer. Dit zien we ook terug in de geestelijke kost die we tot ons nemen. 'De Celestijnse belofte' van James Redfield was voor velen een wake up call. Niet het spannende verhaal, maar de honger naar nieuwe inzichten deed ons het boek in één adem uitlezen. Daarnaast worden spirituele magazines zo goed gelezen, dat ook traditionele bladen bewustzijnsverruimende onderwerpen zijn gaan opnemen in hun repertoire. Maar het terugkerende licht gaat verder dan kortstondige uitdagingen en spannende literatuur.

Steeds meer mensen maken schoonschip in hun leven. Alles wat in onbalans is, alles wat uitgesproken en afgehandeld moet worden, dringt zich op. Spanningen negeren helpt niet, de behoefte aan opheldering en gewoonweg gelukkig zijn borrelt steeds heftiger op. Hoe langer we deze gevoelens negeren, hoe ontevredener we worden. In haar wereldwijde bestseller 'Eat Pray Love' beschrijft Elizabeth Gilbert op innemende wijze haar zoektocht naar geluk; de bron vindt ze niet in haar relatie of werk, maar uiteindelijk in... zichzelf.

Door de terugkeer van het licht komen ook steeds meer zaken tevoorschijn die het daglicht niet kunnen verdragen. Wie komt nog weg met een leugentje om bestwil, wie kan zijn omgeving nog op oneerlijke wijze naar zijn hand zetten? Dagelijks rapporteren de media over list en bedrog. Misdaad loont niet langer, iedereen gaat met de billen bloot, zelfs gerespecteerde politici, advocaten, artsen, wetenschappers, journalisten en sporters. Waarom gebeurt dit? Onthullingen geven daders en slachtoffers de gelegenheid om met zichzelf, met elkaar en met het leven in het reine te komen.

Daarnaast zien we een toenemende behoefte om in vrijheid, gelijkheid en saamhorigheid te leven, de pijlers van het terugkerende eenheidsgevoel. Dankzij ons toegenomen bewustzijn doorzien we manipulatie en willen we onze achtergestelde positie verlaten. De dagen van de alleenheersers op aarde zijn geteld. We willen gelijke kansen en met respect worden behandeld. We gaan hiervoor zelfs de straat op, want de doodsangst, die ons lange tijd heeft verlamd, is opgelost in het licht. Dit balletje is gaan rollen in het Midden Oosten en zal pas stoppen als ze de hele aarde over is gegaan.

Tot slot de grote instituten die structuur geven aan ons leven op aarde: de politiek en de economie. Ze schudden thans op hun grondvesten. Wie heeft nog blind vertrouwen in de politiek en wie durft zijn geld nog te zetten op de overleving van het kapitalisme? Deze verouderde instituten zijn gebouwd op duale principes die niet passen in het harmonieuze licht van de nieuwe tijd. De oude politiek vol strijd zal plaatsmaken voor een nieuwe politiek gericht op samenwerking en de oude economie vol hebzucht zal haar plaats afstaan aan een nieuwe economie gebaseerd op gelijkwaardigheid.

De overgang van het duistere tijdperk naar het tijdperk van licht is een langdurig proces, dat gepaard gaat met kleine en grote schokken. Hierdoor worden we uitgedaagd om de veilige haven, waarin we voor lange tijd voor anker hebben gelegen, te verlaten. Wie zijn oude ankers durft los te laten, zal door de stroomversnelling worden meegenomen naar een nieuwe wereld. Een wereld waarin de geestelijke werkelijkheid één zal worden met de aardse werkelijkheid, een wereld waar wonderen werkelijkheid zullen zijn.

Een ieder die gehoor geeft aan de oproep om het licht in zichzelf te ontsteken, zal medeschepper worden van een leven in liefde en harmonie. Een ieder die ondanks de turbulentie nog geen afscheid kan of wil nemen van pure aardse opvattingen en bezigheden, zal zijn reis door de nacht voortzetten en later ontwaken. Het is geen zaak van goed of slecht, want ieder mens bepaalt zelf de route van zijn levensweg. Alles is goed zoals het is, alles gaat zoals het gaat.

In oneindige liefde voor Gods schepping,

David Goedhart