Waarom leven we eigenlijk?

20-05-2019

Waarom leven wij eigenlijk? Wat is het nut van ons bestaan? Wie daar een antwoord op dicht, is vaak gelukkiger dan mensen die onwetend zijn. Zingeving en geluk gaan hand in hand. In dit artikel geef ik mijn visie op zingeving, een visie vanuit een breed en hoog perspectief beschreven.

Alles wat leeft is ooit voortgekomen uit de goddelijke bron. Zo ook onze ziel. Na haar geboorte is ze op een lange, lange reis gegaan, om het leven in al zijn hoedanigheden te ervaren. Dankzij alle ervaringen wordt ze als het ware het leven. Alles wat ze in potentie met zich meedraagt, zal tijdens haar levensreis werkelijkheid worden. Van potentieel alles naar werkelijk alles.

Tijdens haar reis ervaart onze ziel de leuke kanten van het leven en de minder leuke kanten. Ze ervaart het licht en het duister, de liefde en de angst, de verbondenheid en afgescheidenheid van God. De aarde is een planeet in het oneindige universum waar de ziel desgewenst ervaringen op kan doen. Zij kan hier het leven in de lagere dimensies ervaren, daar waar de energietrilling laag is.

Wat betekent dit? Alles wat leeft is energie en energie trilt, beweegt, snel of langzaam. Heeft het een hoge trilling, dan heeft het een losse vorm, heeft het een lage trilling dan heeft het een vaste vorm. Water is een mooi voorbeeld hiervan. IJs (vaste vorm) heeft een lage energietrilling, waterdamp (losse vorm) heeft een hogere trilling.

Leven op aarde is leven in materie, leven in vaste vorm. De trilling op aarde is dus laag. Dit betekent dat de processen relatief langzaam verlopen. Het kost meer tijd om iets voor elkaar te krijgen. Een huis bouwen doen we niet met de knip van de vinger, daar gaan maanden overheen. Voordeel daarvan is dat we meer tijd hebben om te leren van gebeurtenissen in ons leven, om tot bepaalde inzichten te komen.

En dit is de essentie van het leven: leren van ervaringen die op ons pad komen. Inzicht verkrijgen in oorzaak en gevolg. Als ik dit denk dan gebeurt dat, als ik dit doe dan gebeurt dat. Op aarde hebben we dus relatief veel tijd om tot die inzichten te komen. Het belangrijkste inzicht? We zijn schepper van ons eigen leven. Onze gedachten en handelingen scheppen de wereld waarin wij leven.

Maar er is nog iets opmerkelijks aan het aardse leven. We leven hier afgescheiden van God. Wie in verbinding met God leeft, schept een leven vol eenheid en harmonie, wie afgescheiden van God leeft, schept een leven vol tegenstellingen en strijd (dualiteit). En die tegenstellingen en strijd zijn nu precies de kenmerken van ons leven op aarde. Door Gods afwezigheid kunnen we alle duistere uithoeken van het leven onderzoeken en ervaren.

Dit is een pijnlijk proces. Velen voelen zich diep ongelukkig, velen begrijpen niet waarom ze de ellende in hun leven niet kunnen ontlopen. Maar het is een essentieel onderdeel van de totale ervaringsreis van onze ziel. We zullen door de donkere tunnel van angst, verdriet en pijn heen moeten, we zullen de ellende moeten ervaren tot diep in ons wezen, waarna we terug kunnen keren in het licht en de liefde van God.

En dat moment is nu. Precies 2000 jaar na de kruising van Jezus, 20 eeuwen nadat de goddelijke liefde (Christusenergie) zich terugtrok van onze planeet. Wie de terugtocht naar het licht en de liefde wil maken, zal op zoek moeten naar zijn ziel, zal het contact met zijn diepste wezen moeten herstellen. En dat kan maar op één manier: door ons hart te openen. Ons hart dat door alle ellendige gebeurtenissen op slot is gegaan.

In liefde,

David Goedhart