Stervensbegeleiding & Rouw bij verlies


"Sterven van het ego"

In spirituele kringen wordt vaak gezegd dat je in je leven wel duizenden doden sterft. Wat hiermee wordt bedoeld is het sterven van het deel van jou dat jij niet werkelijk bent. De zogenaamde ego-dood. Elke keer als je door een uitdagende gebeurtenis in je leven weer met een destructief stukje van je ego geconfronteerd wordt, het tegen het licht houdt, het doorvoelt en het loslaat, voelt dat als een sterfproces. De egostukken vallen zo meer en meer weg, wat ruimte biedt voor jouw ziel om jou volledig te kunnen belichamen en aansturen. 

Dit zijn niet zelden pijnlijke en angstige processen, waarbij je wel een handje hulp en begeleiding kan gebruiken. Ik kan dat doen door je steeds voor te blijven houden wat de betekenis van jouw huidige proces is en je de waarheid van jouw ware zelf voor te houden. Zie het als heldere wegwijzers op jouw bezielingsweg.

"Sterven van het aardse lichaam"

Ondanks de overeenkomsten met het sterven van het ego, is er natuurlijk een heel groot verschil als je geconfronteerd wordt met jouw fysieke stervensproces. Wellicht heb je al vele malen de "kleine dood" mogen ervaren (sterven van het ego), jouw fysieke stervensproces is een belangrijk moment in de tijd van jouw leven. Waar je ooit in dit leven geboren bent, is er onontkoombaar ook het moment van afscheid aan het einde van dit fysieke leven. Maar hoe dit leven los te laten? Hoe je leven en alles wat daarin gebeurd is te duiden? Heb je meer inzage en begrip gekregen van wie je bent en wat je zielenplan voor dit leven heeft betekend? 

Het is een tijd van innerlijk terugblikken, van de balans opmaken, van betekenis geven, van het "afhechten" van gebeurtenissen die nog open liggen, een tijd van "closure", zodat je met zoveel mogelijk aanvaarding en innerlijke vrede afscheid kunt nemen van dit leven in de reis van jouw ziel.

Hierbij kan ik je helpen. In een bezielde energie van liefde, waarheid, acceptatie en aanvaarding kijk ik met jou terug op jouw leven. We knopen, waar mogelijk, de losse eindjes aan elkaar. We voelen in wat er voor jou nog nodig is om, als de tijd daar is, jouw aardse lichaam los te kunnen laten. In vertrouwen, in overgave, in vrede. Belangrijke aspecten hierbij zijn zingeving, begrip, betekenis, afronding, vergeving etc.

Ook als je gewoon een luisterend oor wil, iemand die zonder te oordelen of zonder te schrikken kan luisteren naar dat wat misschien al lang heel zwaar op jouw hart ligt. 

Laat me weten als ik iets voor jou kan betekenen hierin. Je bent van harte welkom. 

"Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, 'You must be born again.'

~ Jesus Christ

You have to die to be reborn


  • Stervensbegeleiding vanuit de ziel
  • Jouw zielenplan
  • Balans opmaken leven in het licht van de zielenplan
  • Begeleiding bij vergevingsprocessen van schuld en schaamte
  • Meditatie & healing
  • Rouw bij verlies van een dierbare die is overleden
  • Rouw bij verlies van een geliefde bij het verbreken van een relatie
  • Rouw bij het verlies van het gezin bij scheiding
  • Rouw bij het verlies van het ego
  • etc