De Weg van het Hart

Zeven stappen van mens naar God


De weg van het Hart in een notendop...

De aarde en de mensheid bevinden zich in een groot transformatieproces: van het leven in dualiteit naar het leven in harmonie. Van strijd naar samenwerking, van ego naar ziel, van duister naar licht.

Als we de mens zien als schepper van zijn leven, dan zal het veranderproces zich eerst in hemzelf moeten voltrekken. De mens zal eerst innerlijke vrede moeten sluiten voordat er echt samengewerkt kan worden, eerst zijn ego in liefde moeten opnemen, voordat er voldoende ruimte ontstaat voor de ziel, eerst volledige openheid en eerlijkheid moeten betrachten, alvorens hij zijn licht echt kan laten schijnen.

Dit proces in de mens is te vergelijken met een lange weg vol uitdagingen en valkuilen, vol herkenning en vertwijfeling. Wie de routekaart in zijn bezit heeft, wie zicht heeft op het totale traject, kan deze weg sneller en met meer plezier afleggen. Hoe ziet die kaart eruit?  

De Zeven Stappen naar Bewustwording

Stap 1: Ontwaken

Allereerst moeten we ontwaken uit de aardse slaap. Inzien dat er naast de stoffelijke realiteit ook een geestelijke werkelijkheid bestaat. Inzien dat het leven een betekenis heeft. Zingeving dus. Wie ontwaakt wil zin gaan geven aan zijn of haar bestaan op aarde, wil de geheimen achter de sluiers ontdekken, wil de beperkingen van het stoffelijk leven kunnen overstijgen, wil de liefde ruim baan kunnen geven. Vaak is hiervoor een crisis nodig. Iets moet de mens laat beseffen dat het oude leven niet meer voldoet. Wat is onze houvast in de zoektocht naar geestelijke inzichten en ervaringen? De ziel. De ontdekking dat de mens een belichaming is van zijn ziel, van zijn hoger of geestelijke zelf. We staan niet op onszelf, maar zijn een tijdelijke uitdrukking van onze onsterfelijke ziel.

Stap 2: Bevrijding

Na het ontwaken moeten we ruimte in ons leven gaan scheppen en onszelf bevrijden uit oude patronen, om dit proces van bewustwording en heling te kunnen doorlopen. Niet iedereen in onze omgeving zal vrijwillig kunnen meewerken. Soms moeten we ons ontworstelen, ruimte forceren. Een pijnlijk proces van losmaken van het oude en vertrouwde. De ruimte die noodzakelijk is voor het innerlijke transformatiewerk, waarbij rust en ontspanning nodig is, iets wat we in de drukke buitenwereld nauwelijks kunnen vinden. Knellende banden moeten worden verbroken, het vuur van eigengereidheid mag wat worden opgestookt. Wie zichzelf grondig wil helen, zal zichzelf voor even op plek één moeten zetten.

Stap: 3 Heling

Als we ontwaakt zijn en ruimte hebben gemaakt voor ons proces, dan komt het helingsproces echt op gang. Alles wat de stroom van liefde uit het hart blokkeert mag geheeld en losgelaten worden. Dit zijn de blokkades in het hoofd, oude overtuigingen, en de blokkades in de buik, onverwerkte pijn uit dit en vorige levens. Laag voor laag, schil voor schil. Gebeurtenissen van nu spiegelen dat wat mag worden geheeld. Breng de pijn naar het hart, accepteer pijn als onderdeel van het leven, en het zal in liefde oplossen. De liefde als transformerende kracht. Net zolang tot we geheel naakt zijn, geheel zijn opgeschoond van het verleden.

Op dit punt verandert de aard van het proces: van 'doen' naar 'zijn':

Stap 4: Vertrouwen

Leven in vertrouwen is de volgende uitdaging. En dit is niet eenvoudig. In onze reis richting 3D, het pijnlijke leven in dualiteit, zijn we op een bepaald moment gescheiden van de bron, los komen te staan van het goddelijke leven. Door de gevoelde leegte werden we bang. Uit angst zijn we toen een controlesysteem gaan optuigen: ons ego. De stem in ons hoofd die ons altijd en overal waarschuwt voor gevaar. Pas op, kijk uit, doe je best. Wie in vertrouwen wil leven zal dus af moeten rekenen met die angst. Dat doen we niet door angst te bestrijden, maar door de leegte op te vullen met liefde. Nog meer leven vanuit het hart, nog meer de liefde voelen, in de eerste plaats voor onszelf. Jezelf accepteren en waarderen dus, met alles erop en eraan.

Stap 5: Overgave

Leven in vertrouwen is een opstap naar leven in overgave. Hangen we bij vertrouwen nog met onze vingertoppen aan de rand van het ravijn, nu mogen we loslaten. Vallen dus. Erop vertrouwen dat we niet te pletter zullen vallen maar worden opgevangen. Dat weten we pas zeker als we het doen. Dus echt in overgave leven. Geen mitsen en maren meer, maar gewoon elke uitdaging aangaan die op ons pad verschijnt. Geen zekerheden meer inbouwen, geen vluchtwegen meer bedenken. Volledig naakt en onbeschermd door het leven gaan. Het is niet meer mijn menselijke wil geschiede, vaak gevoed door het ego, maar de wil van mijn ziel, de Goddelijke wil. De wil die geen compromissen én heilige huisjes kent.

Stap 6: Neutraliteit

Wat levert het leven in complete overgave op? Een staat van neutraliteit. We vormen geen oordeel meer, over niets en niemand. Er is geen goed of kwaad meer. We zijn uit de dualiteit gestapt, uit het leven in tegenstellingen en strijd. We kunnen alles accepteren zoals het is, alles aanvaarden zoals het komt. Dit is pas echt leven in liefde. Inzien dat liefde naast de zachte kant, begrip en troost, ook een harde kant heeft: eerlijkheid en puurheid. Dat pijn een onlosmakelijk onderdeel vormt van het leven. Dat pijn ons laat voelen wat wel en niet fijn is, nodig om een geweten te kunnen opbouwen. Wie dit inziet, legt zijn hand pas echt terug in de handen van God. Weg leegte, weg kou, weg angst, hallo onvoorwaardelijke liefde. Dit is leven in het oog van de orkaan.

Stap 7: Dienstbaarheid

Wie volledig in overgave leeft en geen oordeel meer heeft, zal op een bepaald moment een nieuw gevoel in zichzelf ontdekken: het gevoel alleen nog maar dienstbaar te willen zijn aan het goddelijk plan voor de ontwikkeling van het leven. Geen persoonlijke wil meer, geen sturend ego meer, maar volledige dienstbaarheid aan dat wat zal gebeuren. Zonder oordeel. De mens is nu volledig in God getransformeerd. De mens die continu reageert op de gebeurtenissen in zijn leven, een God die zelf vanuit het hart vorm gaat geven aan het leven. God als schepper van het leven in liefde, eenheid en harmonie. De druppel in de oceaan, die tevens de oceaan is.

Het grote misverstand over 5D

We mogen het leven in 3D achter ons laten, het pijnlijke leven in dualiteit. We hebben voldoende levenslessen in tegenstellingen en strijd gehad. In onze weg omhoog naar het licht komen we eerst in 4D aan; het proces van bewustwording en heling. Hebben we ons voldoende opgeschoond, dan kunnen we in 5D ons lot in handen gaan leggen van God; het leven in complete overgave. Lukt dit dan komen we in 6D aan. Hier herinneren we ons de wonderlijke vaardigheden van ziel. Kijk naar het leven van Jezus als voorbeeld. Zijn we vaardig genoeg, dan gaan we in 7D het leven op de nieuwe aarde vormgeven; het leven in eenheid en harmonie, het leven in de flow en in voorspoed. 

Hoever zijn we in de tijd? Met andere woorden, wat hebben we reeds afgelegd van de route en wat staat ons nog te wachten? Dat verschilt per mens. De meesten zijn nu aan het ontwaken. Zij gaan inzien dat de oude machthebbers niet het beste met ons voor hebben. Oude structuren opgebouwd met de energie van dualiteit staan op instorten. Velen die de afgelopen jaren al met zichzelf aan de slag zijn gegaan, komen nu bij 5D aan. Dit is niet het beloofde paradijs, maar de leegte waar we ons menselijke leven kunnen inruilen voor een bezield leven. Een periode waarin we zullen inzien dat de oude manier niet meer werkt, dat oude menselijke behoeftes niet meer vervuld worden, dat oude ideeën op de schoothoop mogen. Een lastige tijd waarin we op menselijke wijze niets meer van de grond krijgen. Actie is geen reactie. Vergelijk dit proces met de lijdensweg en de kruisiging van Jezus. Alles wat het nieuwe leven niet dient mag worden losgelaten. Alleen zo worden we licht genoeg om het nieuwe tijdperk te kunnen betreden.

Een hele kleine groep heeft dit proces inmiddels achter de rug. Zij zijn volledig dienstbaar aan de goddelijke krachten die zijn teruggekeerd op aarde, om de mensheid op te tillen naar de nieuwe tijd, naar een nieuwe staat van zijn, om nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan. Waaraan kun je deze mensen herkennen? Zij zijn niets, hebben ook geen succes opgebouwd, maar hebben stilletjes op de achtergrond hun processen doorlopen. Neem contact met hen op en voel dat er geen enkel spiritueel en menselijk ego-aspect in hen zit. Ze zijn er voor jou, om jou door deze moeilijke tijd heen te helpen. Ook ik kan je een helpende hand bieden, bijvoorbeeld in de vorm van en consult of een Satsang, "a moment in truth". 

Wij (David en ik) bieden onze ervaring en wijsheid ook aan in de vorm van boeken, cursussen of lezingen.
Zo bieden we een PDF van ons boek "De Weg van het Hart" (stap 1 tot en met stap 3) gratis aan. Begin je reis vandaag nog en lees de eerste helft van ons boek:

At your service ~ Maria Helena & David Goedhart