Wie is Maria Helena? 


Ik val maar gelijk met de deur in huis...
Ik denk dat je me het beste kunt omschrijven als een "waarheidszoeker" pur sang. Van jongs af aan hebben mijn open bewustzijn, mijn intuïtie en de enorme kracht van "roeping" mij geholpen om innerlijke en universele vraagstukken tegen het licht te houden. Om licht te schijnen op duisternis. Dat is wat ik onafgebroken gedaan heb sinds ik me kan herinneren.
Zo ben ik zonder dat het mijn eigen idee of bedoeling was, een instrument geworden van God. Een kristalheldere spiegel waarin iemand de waarheid van zichzelf kan zien.

Dat geldt voor mijn eigen leven, maar zeker ook voor wat ik voor jou kan betekenen. Mijn eigen proces is nu zover gekomen dat ik slechts nog dienstbaar kan zijn aan het grote geheel. Ik kan je inzicht en een ervaring geven in het leven vanuit vertrouwen en overgave. Bezield leven en samenvallen met de goddelijke waarheid.

Je mag uit de strijd en in de flow van het leven geraken, met je ziel aan het stuur. Durf je een kijkje te nemen in een kristalheldere spiegel? Jouw waarheid onder ogen te zien? En daar ook naar te leven? No matter what?

Alles loslaten wat je niet meer dient, zoals angst, pijnlijke gevoelens, beperkende zienswijzen en gewoonten. Niet langer op geforceerde kracht voorwaarts gaan, maar je laten vallen en je overgeven aan de stroom van het leven. Dit kan als je voelt dat je zover bent dat je waarheid verkiest boven je angst.

Ik heb zelf ervaren hoe het is om die stap te zetten. Keer op keer. Ik praat niet uit mijn hoofd of uit een leerboek. Ik praat vanuit doorleefde ervaring en de vele inzichten die ik heb mogen ontvangen. Samen geeft dat levende wijsheid. Praatjes vullen geen gaatjes. Dit geldt ook voor het leven dat ik elk moment leef met David. We hebben hierin dezelfde visie en missie, voelen dezelfde stuwende kracht om dit te delen met een ieder die het horen wil. Omkijken heeft geen zin meer. Alleen nog kijken naar wat nu is en wat onzichtbaar voor ons ligt. Onze visie is helder, onze weg nog niet. Only God knows.

"Het hoogste Spirituele pad is het leven", dat is wat ik beaam. Het leven zelf heeft mij geïnitieerd in de goddelijke waarheid. Een langdurig, vaak pijnlijk en eenzaam proces waarvoor ik nooit als mens gekozen heb. Ik werd voortgestuwd door een innerlijke kracht die niets minder is dan de roep van de ziel om mijn weg te vinden en thuis te komen in God, in het AL dat ik werkelijk ben. Het AL dat wij werkelijk zijn.
Gedurende een lange periode kreeg ik herhaaldelijk de boodschap dat ik deze ervaring en waarheid door diende geven. Om zoekers en "lovers of truth" het mysterie van het leven te laten proeven en de weg te wijzen naar wie je werkelijk bent: een uitdrukking van God op aarde.

Een Nieuwetijds Gids, een spiritueel leraar of coach. Ik ben een vrije ziel en laat me in geen enkele traditie of discipline vastzetten. Wars van alle dogma's, regels en gebruiken. Volledig vrij navigerend op mijn ziel, als een instrument van God.
We leven niet meer in dezelfde tijd als die waar de oude Indiase guru's leefden. Zij hebben hun werk gedaan, de waarheid levend gehouden als een eeuwig brandend vuur, zodat de mens zich deze waarheid altijd kon blijven herinneren....diep vanbinnen. De wereld en de mensheid veranderen in rap tempo en het is nu tijd om de waarheid te gaan belichamen. Iedereen. En ik kan je daarbij de weg wijzen, omdat dit mijn missie is. Geen persoonlijke missie, maar een goddelijke. Zoals een ieder zijn of haar missie heeft.
De hoogste waarheid IS. Laat je door mijn naam, verhaal of afkomst dus niet afleiden of betoveren... Op geen enkele manier, positief of negatief. Voel wat mijn woorden met je doen, daarin ligt de waarheid over jouw pad besloten. Vertrouw daarop.

Voel jij dat je dit ook wil? Oprecht leven vanuit de ziel. Gevoelig voor wat deze je wil vertellen. Dit is de weg van een leven in goddelijke waarheid en werkelijke verbinding met jezelf en het ware leven wat zich onafgebroken aan jou blijft openbaren, moment na moment.

Wil je meer over mijn werk weten en wat ik voor jou in jouw zoektocht naar waarheid kan betekenen, lees deze website dan eens goed door.

Liefdevolle groet,
Maria Helena

The highest spiritual path is life itself."
~Michael Singer