Coaching & Begeleiding

"Bezield leven in de Nieuwetijd"  

Bezieling & de ziel


Als niets meer lijkt te werken en je loopt volledig vast...

Zoals duidelijk moge zijn beleef ik het leven vanuit mijn ziel. Dat betekent dat alles in het leven een doel dient en zinvol is en nooit voor niets gebeurt of 'fout' is gegaan.

Om deze diepere kijk op het leven te krijgen, ben ik zelf ook door allerlei afbraakprocessen heengegaan. Daarin heb ik steeds meer losgelaten, wat mij vroeger aangeleerd is en mij niet langer dient, waardoor ik die diepere betekenis van mijn bestaan helder voor ogen hebben gekregen. 

Alle angstige gehechtheden aan mijn aards bezit en bestaan heb ik losgelaten, deze hebben gaandeweg plaatsgemaakt voor hartsverbindingen.

Mij is gebleken dat achter alle patronen, concepten, misverstanden, lastige en pijnlijke situaties en zelfs crisis een enorme ruimte zit. Als je bereid bent er recht door heen te gaan, het te doorzien, te doorvoelen en het vervolgens oordeel-loos los te laten wordt de ontstane lege ruimte 'ingenomen' door de ziel. Dit is pure bezieling.

Leef je eenmaal met je ziel aan het stuur van je leven, dan leef je volgens je "zielenplan", de blauwdruk van je leven. Dat betekent dat je je openstelt aan het leven dat zich speciaal voor jou openbaart. Je hoeft niets meer te maken, bouwen of realiseren...alles is er al. Je hoeft het alleen nog maar te ontvangen. Het betekent concreet dat je niet meer tegen de stroom van het leven hoeft in te zwemmen en op kracht je leven vormgeeft. Geen hoge lat, geen doelen, geen resultaten meer te behalen. Je kunt jezelf bevrijden uit het maar doordraaiende hamsterwiel en het ware leven gaan leven. Meestromen, ervaren, leren, helen, jezelf laten vallen in de armen van het leven en in overgave leven. En uiteindelijk........doen waar je hiervoor gekomen bent. Jouw authentieke bijdrage leveren aan het grote geheel. Dienstbaar aan het leven, dienstbaar aan het AL wat IS. Maar daarvoor zijn er eerst nog wat muurtjes en oude patronen af te breken, oude emoties en denkbeelden los te laten en vele momenten van beginnen te leven in the flow. 

Ik bied geen quick fix of technieken om simpelweg geen last meer te hebben van een vervelend gevoel; dat is symptoombestrijding. Ik bied een mogelijkheid om voorbij maskers en muurtjes je blokkades en levensthema's te zien voor wat ze werkelijk zijn, er doorheen te gaan, de wond te helen en het dan definitief los te laten: de bevrijding! 

Een greep uit de belangrijkste thema's:

 • Alles over de ziel, (re-)incarnatie en het zielenplan.
  Wat is de ziel en wat 'wil' de ziel van jou?
 • Zingeven aan jouw leven.
  Waarom overkomt dit mij?
 • De ziel en de tweelingzielrelatie.
  Ik vertel je alles over deze nieuwetijdsrelatie.
 • Het 'verlichtingsproces' en 'ascensie'.
  Wat zijn verlichting en ascentie eenvoudig en praktisch uitgelegd.
 • Wat is de Nieuwetijd?
  Wat staat ons te gebeuren en te doen?
 • Sterven en rouwen in het licht van bezieling.
  Verzachting, innerlijke vrede en vergeving door begrip en aanvaarding van jouw zielenplan.
 • En alle andere vraagstukken en problemen die je ervan weerhouden te leven in the flow, vanuit de ziel. 

Het is van belang te begrijpen dat ik je niets wil "leren", maar je een ervaring wil geven van bezield leven. Leven in jouw waarheid. Omdat dat dat het enige ware leven IS. De rest zijn verhalen, aangeleerde gewoontes, gedragingen en denkbeelden. Hoog tijd om het stuur van je leven over te geven aan de ziel.

Jou meenemen in deze stroom van bezieling en waarachtigheid, is waar ik voor sta. Maar... ik ben slechts een instrument door een spiegel te zijn voor jou. Een zuivere spiegel van de waarheid over jouw leven in dat specifieke moment.
Door mijn eigen opschoningsproces, mag en kan ik werken vanuit de waarachtige bron van waarheid en het Christusbewustzijn. Maar alleen als jij dit wenst en hier werkelijk voor openstaat. Het is niet iets wat ik kan of doe vanuit mijn persoon. Ik mag het doorgeven als dat de bedoeling is.

God make me an instrument of your Peace"
~ St. Francis of Assisi ~

 Voor wie?:

 • Voor mensen die behoefte hebben aan zingeving, aanvaarding en innerlijke vrede.
 • Voor mensen die vastlopen in hun leven en even niet meer het plezier en de ruimte kunnen ervaren.
 • Voor mensen met een spirituele burnout, die het zoeken moe zijn en nog steeds niet "het" gevonden hebben.
 • Voor mensen die leeg zijn en nog niet precies weten waar nog te zoeken en wat nu te geloven.
 • Voor mensen die inzien dat zij in de spirituele ego valkuil gevallen zijn, of te lang 5d guru's hebben gevolgd en op zoek zijn naar iemand die hen niet afhankelijk maakt van de kennis en kunde van een coach. Mensen die zelf willen voelen en ervaren hoe zij, door hun ziel de ruimte te geven, weer volledig autonoom en zelfsturend kunnen worden en in hun oorspronkelijke kracht kunnen komen te staan.
 • Voor mensen die onvoldoende geholpen zijn door andere hulpverleners; klaar zijn met lange coachingtrajecten die om de hete brij blijven draaien. Je zet wel stapjes, maar je weet gewoon dat je de waarheid blijft ontwijken en daar mee weg komt. Je zoekt iemand die zich hiervan niet laat afschrikken, afleiden, verleiden of manipuleren. .
 • Voor mensen die in een 'geloofscrisis' zitten, dus wel willen geloven maar niet meer weten wat ze moeten geloven.
 • Voor mensen die net ontwaakt zijn uit de 'matrix' van het aardse leven en zich afvragen "wat nu?"
 • Voor mensen die beseffen dat de ultieme bevrijding niet in het licht gevonden wordt maar juist weer op aarde. Het licht meenemen naar het leven op aarde.
 • Voor mensen die tot het inzicht zijn gekomen dat God niet buiten henzelf te vinden is, maar in zichzelf, maar niet weten hoe God in zichzelf te realiseren.
 • Voor mensen die inzien dat we de "Nieuwe Tijd" niet cadeau krijgen. Maar deze zelf hier zullen moeten scheppen, te beginnen in jezelf door de waarheid onder ogen te komen en jouw oprechte verlangen te voelen om in de waarheid te leven. Ik kan je naar die ervaring leiden, zodat je weet hoe dit voelt en wat het van je vraagt. Je kunt hierna zelf verder gaan op deze ingeslagen weg.

Wat voor coaching bied ik?

Waar de meeste vormen van coaching gaan om het aanleren van kennis en nieuw, effectief gedrag, of het opbouwen van jezelf om je 'volledig potentieel' te leven, richten mijn inzichtgevende gesprekken zich juist op loslaten en het afbreken van de oude structuren in jouw geest, hoofd en lichaam. 

Het afbreken van het bouwwerk dat je jouw leven noemt, waaronder de waarheid over jou verscholen ligt! Jouw fundament, jouw essentie. Dat is wat ik je wil laten ervaren. Het is een groot misverstand dat we onszelf moeten opbouwen; ons ware zelf is genoeg! 

Het probleem is dat ons ware zelf zit ingebouwd en gevangen in allerlei emotionele blokkades, concepten en overtuigingen over wie we denken te zijn en wat ons te doen staat als goed mens en burger. Dit heeft ertoe geleid dat we ons anders zijn gaan voordoen dan we van binnen zijn, om erbij te horen. Om ook een kans op succes, rijkdom en status te bemachtigen. We hebben allerlei 'rollen' aangenomen en ons verborgen achter maskers. En alle rollen dienen perfect en succesvol te zijn, dat is nu eenmaal de standaard van de huidige maatschappij.

Als jij dit herkent en je voelt de roep naar een waarachtig en bezield leven, dan nodig ik je uit om eens in mijn spiegel te kijken. Ik laat je vooral zien en voelen wie je werkelijk bent, maar ook wie je zeker niet bent! Maar ik zal je daarvoor moeten confronteren met je pijnlijkste wond. Alleen dan kun je de ruimte betreden waar jij nog ongeschonden en puur bent. Achter het van jongs af aan zorgvuldig opgebouwde muurtje, waarachter je je hele leven hebt verscholen.  

Hoe ziet een gesprek eruit?

Uiteraard krijg je de gelegenheid om je verhaal te doen. Ik filter daar vrij snel en direct de essenties uit en daar gaan we mee aan de slag. Ik werk met de zeven stappen van "De weg van het Hart". Ik als mens kan zelf niet veel sturen of toevoegen, ik ben een instrument en doorgeefluik van de goddelijke waarheid en liefde. Soms blijft het stil. Ook dat heeft een reden en bedoeling, resultaat valt niet af te dwingen. Je geeft je over aan de helingsweg die God voor jouw bevrijding heeft gecreëerd. Het belangrijkste voor jou om te weten is dat dit niet mijn persoonlijke inbreng is.

 • Ik laat je zien en voelen wat voor prachtige ziel je werkelijk bent, maar we richten ons met name op het helder en bewust maken van wie en wat je zeker niet bent! Dat laatste is een confrontatie met je persoonlijke identificaties en je pijnlijke wond. Alleen als je de tegenstelling van je ware zelf en je gekunstelde zelf met open ogen kunt aanschouwen, kun je de identificaties en gehechtheden met je gekunstelde leven gaan loslaten en de ruimte betreden waar jij nog ongeschonden en puur bent. Achter het van jongs af aan zorgvuldig opgebouwde muurtje, waarachter je je hele leven hebt verscholen.
 • In mijn liefdevolle energie zul je de helende kracht van het hart al snel voelen. Dat geeft direct verzachting. Het verder helen van de wond zul je uiteindelijk zelf moeten doen, maar er is veel hulp voor onderweg. Ik zal je daarbij de weg wijzen zodat je passende hulp kunt krijgen.
 • Ik geef je nieuwe inzichten die het loslaten in vertrouwen en in overgave aan de ziel en de stroom van het leven eenvoudiger maakt. Zo val je uiteindelijk steeds vaker samen met deze stroom en leef je meer en meer een waarachtig bezield leven. Jouw echte leven!

Vergoeding:

Het liefst deel ik kennis en wijsheid die ik mag doorgeven vrijelijk met iedereen, maar ook ik moet ergens van leven. Ik vraag daarom voor een gesprek een bijdrage naar draagkracht en waarde.

Mijn normale tarief is €80 per uur

Kun jij dat niet betalen neem dan even contact op, dan komen we er wel uit.

Zo blijft mijn werk hopelijk voor een ieder betaalbaar. Uiteraard mag je ook meer betalen als dat waar voelt voor jou. En dat is de uitdaging....leven in waarheid!

Afspraak maken:

Je kan een gesprek boeken in mijn praktijk in Leiden, of desgewenst via Zoom. Ik ben flexibel in de tijdsduur, ik gebruik de tijd die nodig is, niets meer en niets minder. Jij betaalt alleen het deel wat we nodig hadden.

Wil je graag meer informatie of een gesprek aanvragen, neem dan contact op. Je kan ook gebruik maken van het Inloop Spreekuur. Dit is een korte kennismaking en oriëntatie op jouw vraag. Dat is gratis en is zowel online als in mijn praktijk mogelijk. 

Voel je welkom!

Liefdevolle groet,
Maria Helena

Nog iets meer over de Nieuwetijds Gids...

De tijd van guru's en spiritueel leraren waarbij je je voor lange tijd aansluit is voorbij. We zijn met de mensheid een nieuwe fase ingegaan, die zich kenmerkt door het naar binnen keren en je eigen waarheid vinden. Het hervinden van onze ziel, onze goddelijke kern en zo ons leven vormgeven, ieder vanuit zijn of haar eigen goddelijke opdracht. En wat die opdracht is, weet alleen jouw ziel. Wat vast staat, is dat deze opdracht het grote geheel dient en niet langer alleen voor eigen gewin kan zijn.
De hoogste tijd om ook de "Spirituele Cultuur" met alle bijbehorende voorgeschreven gebruiken en gewoonten achter ons te laten. Dat heeft zijn doel gediend, we hebben een lange tijd van heling en herinneren achter de rug. Het is nu tijd om ook deze laatste restjes (spirituele) ego-mens-zijn los te laten en voluit te gaan leven vanuit de ziel, de belichaming van onze goddelijke kern.

Een Nieuwetijds Gids (spiritueel leraar) is dienstbaar aan dit proces en aan het grote geheel. Wijst de weg, opent deuren, biedt een ervaring in waarachtigheid, maar laat je daarna weer los. Vertrouwend dat je je weg zelf zal vinden. Dat je af en toe een nieuwe aanwijzing of opening nodig hebt als je het even niet meer weet. Zo zul je zelf, stap voor stap samenvallen met God en steeds vaker een moment in waarachtigheid leven.

Maria Helena is zo'n Nieuwetijds Gids, een spiritueel leraar of coach, die jou vanuit haar eigen bezielingsprocessen en doorleefde wijsheid de weg naar (meer) waarheid kan wijzen. Deuren voor je kan openen. Licht laat schijnen op wat nog in het duister schuilt. Maar meer is het niet. Jij moet zelf door de deuren gaan en je leven leven. De weg van het hart bewandelen. Iemand die je een kristalheldere spiegel voorhoudt waarin jij de waarheid over je zelf kunt zien. Voor wie het zien wil. 

Waarachtigheid is waar ik voor sta en wat ik je spiegel. Ik kan dwars door deze maskers heen kijken en zie de goddelijke waarheid over wie je werkelijk bent. Ik kijk voorbij het overlevingsmechanisme, de rollen, of de woorden die je gebruikt hebt om je staande te houden in het leven. Die waren lange tijd niet overbodig, maar nu is het moment dat in jouw opgebouwde bouwwerk een barst is gekomen. Je voelt dat je oude ik breekt.

Als jij dit herkent; de worstelingen in jouw leven en de roep naar een waarachtig en bezield leven, dan nodig ik je uit om eens te komen praten en een moment in de waarheid te ervaren.

Kom eens vrijblijvend naar mijn inloopspreekuur om kennis te maken en te voelen of mijn visie en werkwijze is wat jij zoekt (mogelijk zowel in mijn praktijk als online). Je bent van harte welkom!