De helende reis

12-06-2019

Om mee te kunnen gaan in de hogere energietrilling van het leven op aarde, dienen we de liefde voor onszelf, de ander en al wat leeft te hervinden. Hierdoor gaan we constructieve bijdragen leveren aan het leven op aarde in plaats van destructieve bijdragen. De liefde vinden we terug door onszelf te helen. Helen betekent dat we de blokkades tussen ons lager zelf (ego) en hoger zelf (ziel) oplossen. Zo verliest het strijdende ego zijn grip op ons leven en krijgt de liefdevolle ziel volop de ruimte haar wijsheid, kracht en liefde te laten gelden.

De helende reis

Het ontwaken
Het proces van ontwaken, waarin de mensheid zich thans bevindt, is een proces van bewustwording en heling. Bewust worden dat het ook anders kan, leven met hart en ziel, en helen van blokkades die het contact met de ziel in de weg staan. In dit artikel staat de heling van blokkades centraal, opdat we met hart en ziel kunnen bijdragen aan een liefdevol en harmonieus leven.

Het leven als leerproces
Het leven is een groot leerproces; we leren door de uitdagingen aan te gaan waarvoor het leven ons stelt. Die uitdagingen zijn de situaties waarin we belanden. Hoe kunnen we ervan leren, hoe kunnen we ervoor zorgen dat na elke gebeurtenis in ons leven onze wijsheid, kracht en liefde toenemen?

Wat is heling?
Gebeurtenissen in ons leven kunnen ons vormen of misvormen; we kunnen er sterker of zwakker door worden. Of ze ons vormen of misvormen hangt af van de wijze waarop wij ermee omgaan, van hoe wij reageren op de gebeurtenissen in ons leven. Als we op de juiste wijze reageren, versterken we het contact met onze ziel en worden we wijzer, krachtiger en liefdevoller. Als we niet op de juiste wijze reageren, dan blokkeren we het contact met onze ware liefdevolle aard. Heling is bedoeld om de misvormingen uit het verleden op te lossen, waardoor onze ziel de ruimte krijgt zich te laten gelden in ons leven.

Positief reageren
Positief reageren op gebeurtenissen in ons leven, is een constructieve bijdrage leveren aan de situatie; we dragen bij aan de oplossing. Negatief reageren is een destructieve bijdrage leveren; de oplossing raakt uit het zicht. We gaan positieve bijdragen leveren, als we bereid zijn te leren van de situaties waarin we terechtkomen. We zijn bereid te leren als we ervan overtuigd zijn dat gebeurtenissen geen pesterij zijn maar belangrijke leermomenten. Ze dagen ons uit om ongekende kanten in onszelf te ontdekken en te ontwikkelen. Dit lukt alleen als we onze verantwoordelijkheid nemen en kritisch naar ons aandeel in situaties kijken. Nemen we onze verantwoordelijkheid niet en geven we de schuld aan anderen, dan gaan de leer- en groeimomenten aan ons neus voorbij.

Een spiegel voorhouden
Door met de vinger naar onszelf te wijzen, leren we ons aandeel in gebeurtenissen te zien en te begrijpen. Waarom gedroeg ik mij zoals ik me gedragen heb en waarop is mijn gedrag eigenlijk gebaseerd? Om die belangrijke vragen te kunnen beantwoorden, moeten we onszelf een spiegel voorhouden, een spiegel waarin alle aspecten van onszelf zichtbaar zijn. Willen we de volgende keer een positieve bijdrage leveren, dan moeten we niet alleen naar onze fraaie kanten kijken, maar ook naar onze minder fraaie kanten. Alleen een eerlijke en oprechte blik in de spiegel brengt heling, waardoor we het contact met de ziel kunnen herstellen.

Schaduwkanten in het licht
Willen we onszelf helen en het contact met de ziel herstellen, dan moeten we onze schaduwkanten in het licht zetten, oftewel, erkennen dat het goede en het kwade in onszelf zit en niet het goede in mij en het kwade in de ander. Ook ik ben soms boos, chagerijnig, bang of oneerlijk. Door eerlijk naar onszelf te kijken en in alle oprechtheid te erkennen dat ook wij weleens over de schreef gaan, neemt de invloed van onze schaduwkant op ons gedrag automatisch af. Door ontkenning van onze minder fraaie kanten, spinnen we een web vol leugens en bedrog, waarin we steeds vaster komen te zitten.

Onverwerkte gebeurtenissen
Negatieve of destructieve reacties op gebeurtenissen in ons leven, komen voort uit misvormingen in het verleden, door gebeurtenissen die we niet goed verwerkt hebben. Die onverwerkte gebeurtenissen zijn onze liefdevolle eigenschappen van de ziel te snel af; we reageren vanuit boosheid, angst of verdriet op de situaties in ons leven en niet vanuit onze wijsheid, kracht en liefde. Willen we de verbinding met onze ziel herstellen en een harmonieuze wereld scheppen, dan dienen we de oude wonden te helen, de bron van onze boze, angstige en verdrietige gevoelens, gedachten en handelingen.

Wat moeten we helen?
Als we met een open en eerlijke blik naar onszelf kijken, dan zien we meerdere facetten van onszelf. Naast ons lichaam en verstand hebben we ook emoties, gevoelens, verlangens, geestelijke behoeften, etc. Elk facet kan misvormd zijn door niet of half verwerkte gebeurtenissen in het verleden. Elk facet kan dus voor minder fraai gedrag zorgen. Waarom reageerde ik boos, waarom had ik negatieve gedachten, waarom voelde ik me niet lekker, waarom heb ik een onverzadigbaar verlangen naar geld, waarom ziet God mij niet staan, etc, etc. Door de oorzaak te helen, krijgt de ziel ruimte om constructief gedrag te stimuleren. Helen we de oorzaak niet, dan blijft er zoveel negativiteit en onrust in ons systeem, dat de ziel keer op keer het nakijken heeft.

Emoties helen
Hoe kunnen we onze emotionele blokkades helen? Dankzij onze emoties worden wij ons bewust van de impact van de gebeurtenissen en kunnen wij ervan leren. Ze zijn dus niet vervelend of eng, ze zijn een onmisbare schakel in ons leerproces. Emoties zijn een reactie op gebeurtenissen, dit in tegenstelling tot gevoelens, die er te pas en te onpas zijn. Emoties dagen ons uit te reageren. Maar hoe? Slikken we emoties in, dan vormen ze blokkades. Geven we er uiting aan, dan blijft de energie stromen. Laat ze er dus zijn! Maar hoe, is de volgende vraag. Door de boel kort en klein te slaan bij boosheid, door weg te kruipen bij angst? Dit soort reacties lost niets op, sterker nog, er komt vaak een kettingreactie op gang. Het wordt van kwaad tot erger.
De bereidheid om te leren, zet een positieve ontwikkeling in gang. Emotionele reacties wijzen op oude wonden, op niet verwerkte gebeurtenissen in de eerste kinderjaren of in vorige levens. Oude wonden, waar we ons vaak niet meer bewust van zijn, zorgen voor gelijksoortige gebeurtenissen in ons huidige leven, waardoor we keer op keer de kans krijgen om de emotionele wond te helen.

Uit eerst de emotie en probeer daarna in te zien waarom het je raakt. Stap voor even opzij en kijk objectief naar de gebeurtenis en jouw reactie daarop. Is er een overeenkomst met andere gebeurtenissen en zo ja, wat willen ze jou leren? Onsympathieke bazen dagen je misschien uit om assertiever te worden, overspelige vriendjes misschien om je eigenwaarde op te krikken.
Probeer na het uiten van emoties elke situatie positief in te zien: wat heeft het jou aan inzicht gegeven over jezelf? En vergeef de daders; zij hebben jou slechts op een oude wond gewezen die wacht op heling. Door op een positieve wijze om te gaan met je emoties, zullen ze je leven steeds minder gaan beheersen, waardoor de ziel meer ruimte krijgt om het stuur van je leven over te nemen.

Niet alleen emotionele blokkades vormen een groot struikelblok voor het contact met de ziel, ook beperkte en verkeerde opvattingen over ons lichaam, denken en geest blokkeren de weg naar onze ware liefdevolle aard.

Lichaam helen
Hoe kunnen we fysieke blokkades helen? De ziel is gebaat bij een sterk en gezond lichaam, want het lichaam is de tempel van onze ziel op aarde. Zonder een krachtig lichaam kan de ziel zich niet optimaal profileren. Een sterk lichaam verkrijgen we door een gezonde levensstijl. Stoppen we ons vol met ongezonde dingen, belasten we ons lichaam eenzijdig, geven we geen gehoor aan signalen die ons lichaam afgeeft, dan roepen we de problemen over onszelf af. We worden ziek of we gaan zelfs dood. Ga bewust met je lichaam om, zoek uit waar jouw lichaam naar verlangt, neem de signalen serieus, dan lossen fysieke blokkades op.
Gedachten helen
Hoe kunnen we mentale blokkades helen? Ons hoofd zit vol onrustige en vaak negatieve gedachten. Vraag is hoe we ons hoofd kunnen vullen met rust en positieve gedachten, opdat de ziel zich kan laten horen? Onze gedachten zijn het product van onze input en overtuigingen. Minder negatief nieuws en meer positief nieuws, geeft inspirerende gedachten. Minder input (dus minder prikkels van buitenaf) zorgt voor rust, waardoor creatieve impulsen vanuit de ziel de ruimte krijgen. Door bewust te worden van de invloed van oude en vaak andermans overtuigingen (het leven heeft geen zin en ik ben het niet waard), scheppen we ruimte in ons hoofd voor opbouwende gedachten (het leven zit vol uitdagingen en ik ben die ik ben).

De geest helen
Hoe kunnen we geestelijke blokkades helen? Bestaat het leven slechts uit materie, of is er ook onstoffelijk leven? Het ontkennen van onstoffelijk leven vormt een geestelijke blokkade; we zien de signalen die we vanuit de onzichtbare wereld krijgen over het hoofd en we begrijpen de diepere of hogere betekenis van gebeurtenissen niet. Maar geloven in een onstoffelijk leven is niet voldoende. Een verkeerd begrip van de geestelijke werkelijkheid werpt ook blokkades op. Speelt het geestelijke leven buiten onszelf af (God in de hemel) en is het geestelijk leven vervat in regels (de tien geboden), dan gaan we voorbij aan het gegeven dat wijzelf scheppers zijn van het leven op aarde. Wij zijn Gods handen en voeten op aarde, wij geven de schepping verder vorm en wel met de keuzes die we elke dag maken. Als we willen inzien dat God niet buiten maar in ons leeft en als we verantwoordelijkheid willen nemen voor ons gedrag, dan worden de geestelijke blokkades opgeheven en kan de ziel zich volop laten gelden.Wat zijn handige hulpmiddelen bij het helingsproces?

Bewustwording
Om onze ziel de ruimte te geven, moeten we onszelf helen. Dit gaat niet vanzelf, maar lukt alleen als we onze aandacht eraan geven. Met andere woorden, het is een proces van bewustwording, van bewust in het leven staan, van bewust worden wie we eigenlijk zijn. Schakel de automatische piloot in jezelf uit. Neem geen automatische beslissingen en evalueer regelmatig je bijdragen aan het leven. Alleen als we ons bewust zijn van onze levenshouding en handelingen, kunnen we deze helen.

Intuïtie
Leer te vertrouwen op de stem van de ziel, oftewel je intuïtie. Ontdek het zuivere en diepe gevoel achter al die andere gevoelens die opgewekt worden door gedachten, emoties, verlangens, etc. Door negatieve gedachten en niet verwerkte pijn uit het verleden te helen kan dit zuivere en diepe gevoel vanuit de ziel helemaal doorkomen. Intuïtie is het kompas waarop we blind kunnen varen richting de nieuwe aarde.

Rust
Alleen in rust kunnen we bij ons zuivere gevoel komen. We komen tot rust als we ons regelmatig afsluiten voor prikkels van buitenaf. Geen muziek, telefoon, boek, gesprek of televisie. Wel zitten of liggen met de ogen gesloten of wandelen in de natuur.

Ontspanning
Door regelmatig absolute rust te betrachten, kan je gaan ontspannen. Adem rustig door de neus naar binnen en door de mond naar buiten. Loop alle spieren van je lichaam langs, van je tenen tot het topje van de schedel en ontspan ze een voor een. Voel je lichaam zwaar en warm worden. Heerlijk, niets hoeft, alles is goed.

Meditatie
Door regelmatig rust te betrachten en te ontspannen, kan je ook gaan mediteren. Je hoofd kan in meditatie helemaal leeg worden (geen enkele gedachte), je kan je ook verbinden in meditatie, bijvoorbeeld met de energie van de elementen (water, aarde, vuur en lucht), of met het universum.Door rust te betrachten, te ontspannen en je open te stellen, kan je je bewust leren verbinden met de onstoffelijke wereld. Vraag je gidsen en leden van de zielenfamilie om bij je te zijn. Voel hun liefdevolle aanwezigheid. Vraag om hulp bij een probleem of geniet gewoon van het samenzijn en van de uitwisseling van energie.

Energie
Al wat leeft is energie. De aarde, stenen, water, bomen, dieren, het universum, noem maar op. Door de intentie uit te spreken om je te verbinden, komt een uitwisseling van energie tot stand. Door te oefenen kun je de energie bewust gaan voelen en weet je wat het met je doet. Sommige mensen kunnen de energie zelfs zien.

Gebeurtenissen
Het leven is een inwijdingsweg. Neem daarom de gebeurtenissen in je leven serieus, ze geven jou de kans om te groeien. Weet dat jouw begeleiders in de sferen er alles aan doen om jou die gewenste lessen te geven en om jou bij de verwerking ervan bij te staan. Enkele voorbeelden:

* Grenzen
Jouw kinderen vragen continu om aandacht, jouw partner uit continu kritiek op je, jouw collega's bemoeien zich te pas en te onpas met jouw werk, de buren draaien regelmatig te harde muziek. Wat is jouw reactie? Ik ben zielig en word omringd door allemaal vervelende mensen. Of zie ik in al deze gebeurtenissen een kans om eindelijk een keer grenzen te trekken. Kennelijk wil mijn ziel in dit leven assertiever worden. Dankjewel 'lastpakken'. Dankjewel collega's.

* Nieuw huis
De afgelopen twee jaar ben ik helemaal opgegaan in het bouwen van mijn nieuwe huis. Ik ging ermee naar bed en stond er weer mee op. Heel mijn ziel en zaligheid heb ik erin gestopt. Ik had het droomhuis nog niet betreden of de waterleiding knapte... Ben ik zielig, heb ik reden om heel lang heel boos te blijven op de monteur? Of moet ik mijn liefdevolle aandacht misschien wat meer leren spreiden en mijn geluksgevoel niet alleen laten afhangen van mijn paleisje? Dankjewel monteur.

Conclusie
Om mee te kunnen gaan in het grote verlichtingsproces dat zich momenteel op aarde voltrekt, dienen we het bewuste contact met de ziel te herstellen. Om de verbinding met de ziel te herstellen, dienen we de gebeurtenissen in ons leven serieus te nemen. Door te kijken naar de oorzaak van ons aandeel daarin, kunnen we een oplossende en dus liefdevolle bijdrage aan de situatie leveren. De oorzaak van afbrekende reacties zijn de oude wonden die wachten op heling, waaronder emotionele gebeurtenissen, een ongezonde levensstijl, negatief lees- kijk- en luistervoer en beperkte opvattingen over het geestelijk leven.

David Goedhart