Einde der tijden is nu

12-04-2020

Ons leven schudt op dit moment op zijn grondvest. Door de angst voor de verspreiding van het Corona virus, zijn we een groot deel van onze vrijheid kwijtgeraakt. We worden opgeroepen om binnen te blijven en, als we op pad moeten, gepaste afstand tot elkaar te bewaren. Deze maatregelen hebben enorme psychologische, sociale en economische gevolgen. Welke precies, dat zal moeten blijken in de nabije toekomst. Maar leuker wordt het er niet op. Zeker niet als we straks ook nog een app op onze mobiele telefoon moeten installeren, die onze gangen nagaat en, zo nodig, ons kan sommeren twee weken thuis te blijven.

En dan verschijnen er steeds meer berichten over de uitrol van 5G; het plaatsen van antennes die een sneller dataverkeer mogelijk maken. Een actie die er doorheen wordt geduwd, zonder grondig onderzoek naar de gevolgen voor onze gezondheid, zonder enige inspraak. Het gevoel bekruipt ons dat de overheid er niet meer vóór ons is, maar tegen ons. Dat het leven langzaam verandert in een grote dreiging, in een gevangenis.

Waarom worden we hiermee geconfronteerd en hoe kunnen wij ermee omgaan? Dit wordt duidelijk als we het grote plaatje gaan zien, als we de huidige ontwikkelingen vanuit een hoger perspectief gaan bekijken. In dit artikel doe ik een poging daartoe.

Een spirituele visie op Corona en 5G

Leren van het leven
Het leven is een ervaringsreis, bedoeld om te leren van de gebeurtenissen die op ons pad komen. Wie bewust leeft en openstaat voor de levenslessen, wordt wijzer, krachtiger en liefdevoller. Onze ervaringsreis bestaat niet uit toevalligheden, maar is vooraf vastgelegd in een leerplan. Zo gebeuren precies die dingen die moeten gebeuren, om ons verder te helpen op ons pad.

Leerplannen
De ziel stelt voor haar belichaming voor ieder leven op aarde een leerplan op waarin precies staat wat er moet gebeuren. Maar ook God heeft een leerplan opgesteld; een plan voor onze totale reis: de reis vanuit de hoge eenheid in de bron, tot aan de lage dualiteit op aarde en weer terug. Alles is vooraf precies vastgelegd, niets wordt aan het toeval overgelaten. Vraag is hoe de recente ontwikkelingen passen in dit grootse leerplan...

We beleven thans het einde der tijden. We zijn klaar met ons lesplan in de 3e dimensie, de sfeer van tegenstellingen en strijd: de dualiteit. We mogen deze fase vol zware beproevingen afsluiten en ons gaan opmaken voor nieuwe levens in hogere dimensies. Daar waar andere lessen wachten, meer lichtere en geestelijke lessen.

Om de recente ontwikkelingen op aarde, waaronder de verspreiding van het Corona virus en de uitrol van 5G, beter te kunnen begrijpen, moeten we eerst kijken naar hoe wij ooit in de 3e dimensie terecht zijn gekomen.

Afdalen in dimensies

Van de Goddelijke bron naar 3D

Het grotere plaatje
Met de oerknal is onze ziel uit de goddelijke bron geslingerd. De eenheid en harmonie in de bron werden ingewisseld voor uitdagingen in alle soorten en maten. Langzaam daalden we af in dimensies. De energietrilling werd lager, de vorm vaster, de tegenstellingen groter, de lessen zwaarder. Vooral pijnlijke gebeurtenissen zorgden voor een steeds verdere verwijdering van de bron.

De leegte in 5D
Tot we in de 5e dimensie aankwamen: de sfeer van leegte. Door de pijnlijke ervaringen hebben we op een gegeven moment onze hand uit de hand van God getrokken. We gingen hem de schuld geven van alle sores en tegenspoed in ons leven. Door de afgescheidenheid van de bron, konden we onder meer een ego en een menselijke wil opbouwen, nodig om de 3D wereld van dualiteit te kunnen scheppen.

Ons ego en menselijke wil
Dit opbouwen van onze menselijke aspecten hebben we destijds gedaan in de leegte. Er was niets, er kwam niets. In de leegte borrelde het gevoel van angst op. We werden bang, doodsbang. Er was geen God meer, geen liefde, licht, begeleiding en aansporing. In die angst zijn we een controlemechanisme gaan opbouwen: ons ego. En door de afwezigheid van Gods wil, zijn we een eigen menselijke wil gaan ontwikkelen. Samen schiepen zij de wereld van tegenstellingen en strijd waarin wij thans nog leven. Door verschillen aan te dikken en door de strijd te stimuleren, probeerden we ons vege lijf te redden. Puur uit angst. We wilden opvallen om aandacht te krijgen en anderen uit de weg ruimen om nog meer aandacht te krijgen. Pure overlevingsdrang. Dankzij de harde wereld waarin we verzeild waren geraakt, konden we onder meer onze emotionele kant ontwikkelen. In de fijnere en lichtere sferen is dit onmogelijk.

Omkeerpunt in de tijd

Nu we voldoende harde levenslessen hebben gehad, mogen we ons gaan opmaken voor nieuwe levens in hogere sferen. We zijn op het omdraaipunt in de tijd aangekomen. We mogen de reis terug omhoog naar de goddelijke bron aanvangen. Dit gaat niet vanzelf, we zullen de mouwen moeten opstropen. Maar goed, dit is het leven, het leven is één grote ervaringsreis, één grote kans om ons verder te ontwikkelen.

Om in de hogere dimensies te geraken, moeten we afscheid nemen van ons controlemechanisme en onze menselijke wil. Dit gaat niet vanzelf, daar zijn ingrijpende gebeurtenissen voor nodig, waaronder de verspreiding van het Corona virus en de uitrol van 5G...

Verhogen in dimensies

Van 3D weer terug naar de Goddelijke bron

Van 3D naar 4D
De aarde is de afgelopen jaren van 3D opgeschoven naar 4D. Deze tijd hebben we gebruikt om grote delen van onszelf op te schonen: de helende reis. We werden wakker en gingen met onszelf aan de slag. We herinnerden ons de geestelijke kant van het oneindig grote leven en het bestaan van onze wijze, krachtige en liefdevolle ziel. Hoe meer we ons ontdeden van oude overtuigingen en pijn, hoe sterker de liefdeskracht van het hart werd, hoe strakker we de band met onze ziel konden aanhalen.

Op naar 5D
Het afgelopen jaar is de aarde opgeschoven naar 5D. Volgens velen de dimensie waar we de zoete vruchten van de hereniging met onze ziel kunnen plukken. De dimensie van flow en overvloed, van liefde en harmonie, van magie en wonderen. De tijd om definitief afscheid te nemen van de duistere krachten op aarde, die ons lange tijd onderdrukt hebben. Tijd om de afgezanten van andere sterrenvolken op aarde te begroeten, om samen in liefde en harmonie een nieuw leven op de oude aarde te bouwen.

Maar waarom dan Corona en 5G? Hoe passen zij in godsnaam in dit prachtige plaatje?

Naar mijn stellige overtuiging is 5D niet de dimensie waar we een begin maken met een gelukzalig leven in licht en liefde. 5D is de leegte, daar waar we ooit een ego en wil hebben opgebouwd, daar waar we nu afscheid mogen nemen van deze menselijke aspecten.

De leegte is nodig om onze goddelijke zelf de ruimte te geven voor een wederopstanding. Zoals Jezus gekruisigd moest worden om in zijn lichtlichaam te kunnen stappen, zo zullen ook wij ons moeten ontdoen van ons mens-zijn.

Het Corona virus en 5G straling helpen ons hierbij, waardoor we aan het einde van de lege tunnel onze ziel en zaligheid kunnen gaan belichamen. Hoe gaat dit precies in zijn werk? Wat doet het virus en wat doet de 5G met ons vanuit een hoger perspectief gezien?

Angst voor besmetting
Wie vanuit een lager perspectief kijkt naar de ontwikkelingen op aarde rond de verspreiding van het virus, schiet in angst. Raken we besmet, worden we ziek, gaan we dood? Als angst opborrelt kunnen we twee kanten op. Iedereen staat voor deze keuze.

  1. We kunnen hopeloos verstrikt raken in een zelf gesponnen web van angst, gestimuleerd door de autoriteiten. Wie in deze valkuil trapt, breekt zijn mentale en fysieke gezondheid af. We worden vatbaar voor ziektes en kunnen zelfs het leven laten. Angst als ondermijning van onze gezondheid.
  2. Maar we kunnen de angst die aangeraakt wordt ook transformeren in vertrouwen. Wie hiertoe in staat is, geeft zijn mentale en fysieke gezondheid een enorme boost. We worden uiteindelijk immuun voor de dreiging van buitenaf.

Angst transformeren in vertrouwen
Cruciale vraag is, hoe we onze angst kunnen transformeren in vertrouwen. Neem alle restrictieve maatregelen van de overheid serieus. Ga in rust en neem de tijd voor bezinning. Denk na over jezelf, jouw leven en het leven. Laat angst opborrelen en geef er uiting aan. Schreeuw, huil, bid! Vraag de lichtkrachten, die altijd bij jou zijn, om hulp. Als jij uiting geeft aan angst, dan kunnen zij het bij jou wegnemen. Houd je angst daarentegen vast, onderdruk je het, dan zijn ze machteloos en kunnen ze je niet helpen. Op een bepaald moment wordt de angst zo groot, dat je kopje ondergaat. Ga dus met jezelf aan de slag. Je hebt er nu de tijd voor.

Angst voor straling
En dan worden er in de tussentijd overal nieuwe antennes geplaatst: de uitrol van de 5e generatie elektromagnetische straling. Is ons lichaam, ons fysieke én ons energetische lichaam, bestand tegen deze hoge doseringen? Nee, we worden er ziek, zwak en misselijk van. Hierdoor worden we nog vatbaarder voor levensbedreigende ziektes.

Met 5G wil de duistere macht op aarde onze menselijke wil breken, waardoor we makke schaapjes worden, die immer luisteren naar de wil van de machtige autoriteiten. Het is onderdeel van hun eindspel: het verkrijgen van de absolute macht op aarde.

Dit beeld is een nachtmerrie, wanneer we het vanuit een lager, menselijk perspectief bekijken. Maar wat als we de ladder beklimmen en de dreiging vanuit een hoger perspectief kunnen bekijken, vanuit het perspectief van de ziel? Is het dan nog steeds een nachtmerrie of gloort er misschien hoop aan de horizon?

5G als middel
5G is bedoeld om ons in de leegte te krijgen, de sfeer waar we afstand mogen doen van onze menselijke wil. Dit zullen we nooit uit vrije wil doen, dus zijn er draconische maatregelen nodig om ons zover te kunnen krijgen. 5G gaat ervoor zorgen dat de weg vrijkomt voor de goddelijke wil, dat de ziel de touwtjes van ons leven stevig in handen krijgt. Maar hoe krijgen we dit voor elkaar?

Wat kunnen we doen?
We kunnen drie kanten op:

  1. We kunnen onze kop in het zand steken en stilletjes hopen op betere tijden. We leggen angstvallig ons lot in handen van de autoriteiten.
  2. We kunnen ook vanuit een gevoel van onrechtvaardigheid ons zwaard trekken en ten strijde gaan. Een gevecht dat we nooit en te nimmer kunnen winnen.
  3. We kunnen ook bewust de uitdaging aangaan, het laten gebeuren en de leegte gebruiken om van onze menselijke wil afscheid te nemen. Erin zakken vol berusting en acceptatie...

Uw wil geschiedde
Dit gaat makkelijker als we de hetze rond het Corona virus hebben gebruikt om de angst uit ons systeem te lozen. Wie zijn angst heeft getransformeerd in vertrouwen, kan makkelijker in de leegte stappen. Gebruik het herwonnen gevoel van vertrouwen om je door deze zware periode te leiden, waarin weinig of niets uit je handen komt, waarin we overgeleverd lijken te zijn aan de grillen van anderen.

Wie kan teren op zijn herwonnen gevoel van vertrouwen, zal relatief kort in de leegte verblijven. Wie gaat strijden maakt er een lange en ongemakkelijke tocht van, zo niet een compleet drama. Wie angstvallig zijn lot in handen legt van de macht buiten zich, zal op een later tijdstip de uitdaging aan moeten gaan.

Het einde der tijden
We beleven thans het einde der tijden. De tijd waarin we afscheid mogen nemen van het oude leven in dualiteit. De tijd waarin de contouren van een nieuw leven in licht en liefde aan de horizon verschijnen Dit is geen gemakkelijke tijd, de uitdagingen zijn immens.

Na een langdurige en intense periode van heling, staan we inmiddels met één been in de leegte. Wie besluit zijn been terug te trekken, maakt van deze uitdaging een lange en onmogelijke strijd. Wie de moed heeft om ook zijn tweede been in de leegte te zetten, kan aan de grootste uitdaging aller tijden beginnen.

Weet dat jouw ziel gespannen toekijkt, zij wacht aan het einde van de tunnel op jou. Laat je verteren door het vuur en herrijs als een feniks uit de as. Zak in het niets om het alles te kunnen bereiken. Gebruik deze tijd om je te zuiveren, om je ziel te louteren. Een fijne tijd vol liefde en licht wacht op jou. Heb daar vertrouwen in!

In licht en liefde,

David Goedhart