Onze visie op bezieling

Ontwaken & Bezieling ~ Afbraak & Leegte ~ Licht & Liefde


Onze visie wijkt af van de gangbare visie op de ontwikkeling naar de nieuwe tijd. Aan jou om te voelen wie de waarheid het dichtste benadert...

De gangbare visie gaat er vanuit dat je na het ontwaken (bewustwording) en het opschonen van je verleden van start kunt gaan met het scheppen van het nieuwe leven, een leven vol overvloed en in de flow, een gelukkig leven in liefde en harmonie. Wij gaan er vanuit dat er nog een belangrijke stap tussenzit: afbraak en leegte. Te vergelijken met de kruistocht en kruisiging van Jezus. Hoe gaat dit pijnlijke proces in zijn werk?

Na het opschonen van het verleden (oude overtuigingen en onverwerkte pijn) worden we niet direct schepper van de nieuwe wereld, maar zullen we eerst ons menselijk ego en persoonlijke wil moeten kwijtraken. Dat gebeurt in een afbraakproces (niets komt meer van de grond) en in de leegte (actie is niet langer reactie). Door alle mislukkingen en eenzaamheid kunnen ego en wil niets anders doen dan hun koffers pakken. Hierdoor krijgt de ziel alle ruimte om zich te laten voelen: de nieuwe bron van inspiratie, de nieuwe manier van leven. Een leven in zuiverheid en oprechtheid, naar jezelf toe én anderen toe. Een leven zonder schuld, spijt en schaamte. 

Het nieuwe leven scheppen we dus niet vanuit oude menselijke behoeftes, maar vanuit de ziel. De ziel als schakel tussen mens en God. Dit is het ware bezielde leven: dienend. En dat kan alleen als je je oude behoeftige zelf opoffert. Denk aan de feniks die uit de as herrijst. Heb jij in dit leven nog niks kunnen opbouwen, prijs jezelf dan gelukkig. Je hebt geen groot ego om mee af te rekenen! Ben je eenzaam geweest, prijs jezelf dan gelukkig. Je weet wat het is om het zelf te doen en niet op anderen te leunen! Met onze visie is jouw achterstand in één keer een voorsprong. Niet om jezelf op de borst te kloppen, maar om het voorbeeld te kunnen geven aan anderen.

Wij zijn allebei (Claire en David) door dit harde proces van afbraak en leegte heengegaan. Wij spreken dus uit ervaring. Jarenlang heeft alles tegengezeten. We zijn allebei wel 20 keer verhuist in ons leven, waardoor we niks constructiefs konden opbouwen. Elke keer moesten we weer ons boeltje oppakken. We zijn allebei, elk op een eigen manier, ons dierbaarste "bezit" kwijtgeraakt: onze kinderen. We konden de dagelijkse zorg niet op ons nemen. We hebben nooit veel bezeten, nooit veel bereikt. Bijna altijd in een ondergeschikte rol gezeten. Compleet genegeerd of overvleugeld door anderen. Ego? Wat is dat? Persoonlijke behoeftes? Geen idee.

Ben jij van mening dat het leven bedoeld om je persoonlijke hartenwensen in vervulling te laten gaan, dan mag je de bezielde samenleving links laten liggen. Ben je daarentegen van mening dat je jouw unieke talenten mag aanbieden aan het grote geheel, dan ben je van harte welkom. Het leven is niet bedoeld om te consumeren, succes te vergaren en bezit te genereren, maar om te leren en met jouw vaardigheden het leven van ons allen naar een hoger plan te trekken. Geven is het nieuwe normaal. Vanuit het hart, waardoor geven de grootste vervulling wordt. Niet nemen!

Voel je je aangetrokken tot onze boodschap, kom dan eens een keer bij ons langs in Leiden. We organiseren regelmatig ontmoetings-ochtenden waar we kennis en ervaringen uitwisselen met elkaar.  


We hebben als mensheid alle uithoeken van het aardse leven kunnen onderzoeken. Niets is onaangeroerd gebleven, alles is inmiddels beproefd. We kunnen onszelf mooier maken met lichaamscorrecties, we kunnen alles kopen wat ons hartje begeert, we kunnen op alle mogelijke manieren seks hebben, we kunnen grotendeels onze eigen keuzes maken, we kunnen robots ons werk laten doen, etc, etc. In die zin valt er niets nieuws meer te ontdekken.

We zijn op het punt gekomen waarop we vastlopen. Lichaamscorrecties worden verminkingen, nieuwe aanschaffen zijn compleet overbodig (100-ste paar schoenen), alle gaten zijn inmiddels veelvuldig gevuld, we hoeven geen bijdrage meer te leveren aan de gemeenschap, computers zijn inmiddels intelligenter dan mensen.

Vraag is of we gelukkig worden als we doorgaan op deze weg, één waarop we rondjes rijden en niet verder komen. We zitten vast op een rotonde en verdwijnen langzaam maar zeker in de grond. De uitweg? Inzien dat alles van het oude leven beproefd is en dat het tijd is om van richting te veranderen. Een afslag nemen: minder aardse materie en meer spirituele behoeften. Een richting die wel bevredigend is en vervulling geeft. Opdat we wijzer, krachtiger en liefdevoller worden. Bezielde mensen met een schat aan bijzondere ervaringen op zak, klaar voor nieuwe uitdagingen.

David Goedhart ~ New Camelot 

"De nieuwe wereld"

We gaan momenteel door een transformerende fase van overgang tussen twee tijdperken. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor ons leven op aarde. Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Bouwden we ons oude leven grotendeels op met behulp van ons ego, het nieuwe leven zal de focus verschuiven naar onze ziel. Deze grote verandering kent twee gezichten: een lichte en een donkere. De kansen die het nieuwe tijdperk met zich meebrengt is de zonnige kant. Het leven zal met de ziel een stuk lichter, liefdevoller, magischer en aangenamer worden. Om dit te kunnen beleven, dienen we wel afscheid te nemen van ons ego, vervolgens ons spirituele ego en het leven vol strijd, angst en pijn. En dit is een zwaar proces van afbraak en loslaten. Soms alleen van de verwachtingen en daaraan gekoppelde emoties, maar soms ook van hele situaties zoals een beknellende baan of een ziekmakende relatie.

Uitzoomen naar het grotere plaatje.

Onze ziel is ooit uit de goddelijke bron voortgekomen en gaat op haar ontwikkelingsreis tal van uitdagingen aan in tal van werelden. Ze is inmiddels lange tijd verbonden aan de aarde, om hier levenslessen te krijgen in afgescheidenheid. Het gevoel los te zijn van de goddelijke bron, los van een leven in licht en liefde, los van de geborgenheid van het gezamenlijk leven. Op aarde leert de ziel als mens om op eigen benen te staan, gevoed door de persoonlijke wil. Hiertoe ontwikkelt de mens het strijdende ego. De mens is dus feitelijk een tijdelijke uitdrukking van de ziel om lessen in afgescheidenheid te ervaren. Hebben we die lessen achter de rug, dan is de mens als uitdrukking van de ziel niet meer nodig. En op dit punt in de tijd zijn we nu aangekomen. Een moment van overgang, van loslaten van het oude en omarmen van het nieuwe, het afscheid nemen van ons als mens en het begroeten van de goddelijke wil en van onszelf als ziel.

Zodra we hier geboren zijn, verliezen we de herinnering aan onze ziel, aan thuis, aan het leven in licht en liefde. Op aarde worden we als mens geconfronteerd met pijnlijke situaties die ons onder meer de kans geven om te leren omgaan met emoties, zoals boosheid, angst en verdriet. En dit is precies het doel van ons ego, het doel van de periode die achter ons ligt: deze periode staat ook wel bekend als het Vissentijdperk. Vissen die leven in water, het element water dat staat voor emoties. Als een vis leren leven in een bad vol emoties. Vandaar ook dat we steeds meer zijn gaan leunen op ons denkvermogen en steeds minder op ons gevoel. Ons denken is gevoelloos waardoor we niet meer in staat zijn om in te voelen of mee te voelen met anderen. Hierdoor kunnen we anderen pijn doen, geheel overeenkomstig het doel van deze periode.

Het Vissentijdperk werd ingeluid met de kruisiging van de Christus. De onvoorwaardelijke liefde moest plaatsmaken voor de pijn van emoties. De meest duistere periode van het leven op aarde, waarin we de verbinding met de bron totaal zijn kwijtgeraakt. Ook gelovige mensen, vanwege het feit dat ze een God buiten zichzelf zijn gaan eren in plaats van in zichzelf. Nu deze zware uitdaging erop zit, mogen we het licht en de liefde hervinden in onszelf en in het leven met anderen. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Eerst zal het oude leven, opgebouwd met de persoonlijke wil en de kille energie van ons menselijk ego, afgebroken moeten worden. Een pijnlijk proces van loslaten. Niet alleen zullen we alles los moeten laten wat we als mens vanuit persoonlijk verlangen of angst hebben opgebouwd en waaraan we ons zijn gaan hechten, maar uiteindelijk ook onszelf als mens. Wat krijgen we daarvoor terug? Het hoogste waarheid: onze ziel. Ons authentieke, goddelijke zelf dat wacht om weer ontdekt te worden. Het deel van onszelf dat wel verbonden is met de goddelijke bron, dat wel leeft in licht en liefde en dat wel een geborgen gevoel geeft.

De weg naar de ziel ligt vol uitdagingen. Allereerst het openen van ons hart dat is gesloten na tal van pijnlijke gebeurtenissen in ons leven. Spreek de intentie uit om in liefde te leven, heel de oude pijn en de liefde kan stromen. Ga regelmatig naar binnen met je aandacht en diep het gevoel van verbondenheid op, dat schuilgaat achter alle drukke gedachten en onstuimige gevoelens. Breng rust in je systeem door te gaan mediteren en gezond te leven. Hierdoor gaat de zijnskant open, de gevoelskant, de ontvankelijke kant, de vrouwelijke kant. De kant die door de dominantie van ons denken en onze mannelijke spierkracht grotendeels in de vergetelheid is geraakt. Als we het contact hebben hersteld, dan moeten we gaan leren haar fluisteringen op te merken. Dit is onze intuïtie, ons innerlijk weten. Niet langer al onze keuzes baseren op denkkracht maar op ons gevoel. Wat voelt goed en niet goed om te doen. Goed betekent zeker niet altijd leuk of fijn. Dat is een grote misvatting wat het leven volgens de ziel betreft. Het is niet alleen maar flow en overvloed, maar ook spanning en tegenwerking. Waarom? Omdat we zo nog krachtiger, wijzer en liefdevoller kunnen worden. Het is een proces dat we met vallen en opstaan onder de knie moeten zien te krijgen.

Door in het nieuwe tijdperk gehoor te geven aan onze intuïtie kan de ziel achter het stuur kruipen en richting geven aan ons leven. Die richting kent, zoals in de inleiding aangegeven, twee kanten. Een lichte en donkere. De fijne kant is het ervaren van een diepe verbinding met jezelf, de mensen om je heen en het leven in algemene zin. Het ervaren van een grotere innerlijke vrijheid door het overwinnen van bange gedachten en oude pijn. Een open ruimte betreden in plaats van het leven gedicteerd door normen en waarden, regels en wetten voortvloeiend uit religie, cultuur en opvoedstijlen. Maar ook betekent het weer leren omgaan met de mogelijkheden en vaardigheden van de ziel. Een leven dat onze stoutste dromen overtreft. We leren uiteindelijk weer elkaars gedachten te lezen, ons te verplaatsen over grote afstand en de middelen te materialiseren die we nodig hebben om te kunnen leven en ons ding te doen. Zie het voorbeeld dat Jezus ons gaf met zijn leven vol wonderen. Hierdoor krijgen we onze vrijheid terug; we zijn niet langer afhankelijk van anderen om te kunnen overleven. De ziel zal zich in alle vrijheid verder kunnen ontwikkelen tot een liefdevol wezen dat vanuit een eenheidsgevoel louter harmonie schept.

De hereniging met je tweelingziel.

Na deze periode van afbraak en opschonen is het zover dat je klaar bent voor de gebeurtenis waar je ziel zich al levens lang op heeft voorbereid. De hereniging met je tweelingziel. Op exact het juiste moment zal de herinnering aan onze wederhelft ontwaken en de ontmoeting met onze tweelingziel plaatsvinden. Deze ontmoeting lijkt op thuiskomen; een gevoel van volledige overgave en acceptatie overspoelt beiden. Als magneten worden het vrouwelijke en mannelijke deel naar elkaar toegetrokken, waardoor een ontmoeting nooit zonder gevolgen blijft. De ontmoeting is niet toevallig, maar bedoeld om een flinke stap te zetten naar een leven in eenheid. Deze hereniging lijkt namelijk het meest op de hereniging met de goddelijke bron. En dat is waar elke ziel ten diepste naar verlangt. 

Maar zover zijn we dus nog niet. Om dit stadium te bereiken hebben we nog een lange weg te gaan, een weg ook van afbraak en loslaten. Inclusief het verlossen van ons ego waarmee we ons oude leven vol tegenstellingen en strijd vormgaven. Alles wat we hebben verworven met onze persoonlijke wil en verlangens zullen we los moeten laten. Bloot gaan we door de poort naar de nieuwe tijd en met lege handen gaan we een nieuw leven opbouwen. Niet louter met denk- en spierkracht maar hoofdzakelijk met behulp van onze hervonden intuïtie. Geen uitgebreide projectplannen en kosten-batenanalyses, maar spontaan en open-minded. Alles wat ooit hebben geleerd en gefabriceerd en nu angstvallig vasthouden, mogen we loslaten. Vertrouwen en overgave wordt onze nieuwe staat van zijn. Niet opbouwen om vast te houden, maar opbouwen om te delen. Als het klaar is breken we het vrijwillig af en laten we het gewoon los. Geen bezit, geen status. Om hierin te kunnen geraken, zullen de komende tijd tal van acties niet het gewenste effect opleveren. Actie is niet meer automatisch reactie. Op deze manier kunnen we ervaren dat de oude aanpak niet meer werkt. Een tijd vol frustraties waarin we uitgedaagd worden alles los te laten. Van meningen tot verwachtingen en verworvenheden. We beginnen gewoon bij nul.

De ziel kent in haar leven geen angst en afhankelijkheid, maar ruimte en vrijheid. Om de ziel die ruimte te bieden, hebben we inmiddels het zwarte gat betreden, een tijd vol onzekerheid en onduidelijkheid, vol tegenspoed en rampspoed. Een tijd waarin we de bekende weg vol strijd zullen verlaten. Dit is feitelijk een sprong, staande aan de rand van de afgrond van ons oude leven. De vrije val die ons vleugels zal geven, waarmee we het nieuwe leven kunnen binnenvliegen. Alleen zij die springen zullen de nieuwe wereld direct betreden. Zij die blijven staan zullen via een omweg naar de nieuwe wereld reizen. Een omweg nodig om alsnog de zandzakken overboord te kunnen gooien, die ons vasthouden op de oude aarde en in ons oude en zware leven.

We staan dus voor de grootste uitdaging aller tijden: het afscheid nemen van alle persoonlijke gehechtheden, verlangen en bezittingen in het oude leven om het nieuwe onbekende leven te kunnen betreden. Spring je mee het nieuwe tijdperk in, the Age of Aquarius?

Voel jij je aangesproken en geroepen door onze boodschap? Neem dan contact met ons op en kom ons ontmoeten tijdens onze open huisdagen in  ons "Lighthouse in Leiden". Mocht je graag willen dat we jou  helpen op jouw innerlijke reis? Kijk dan even bij de pagina "Coaching", waar we zowel live als via zoom of telefoon jou kunnen helpen met jouw unieke proces. Eventueel zoek je iets specifieks dat wij of onze partners aanbieden? Kijk dan bij "Link naar Partners"

Claire & David